You are here

Boligministeren besøgte nyskabende byggeri i Roskilde
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
 • Kaare_Dybvad_besoeg

  Borgmesteren, ministeren, direktøer i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen og udviklingsdirektør i KPC, Jesper Jørgensen

 • Kaare_Dybvad_besoeg

 • Kaare_Dybvad_besoeg

  Borgmesteren, udviklingsdirektør i KPC, Jesper Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen og fungerende direktør i INSP!, Camillla Martens

 • Kaare_Dybvad_besoeg

  Ministeren og billedkunstner Jane Balsgaard

 • Kaare_Dybvad_besoeg

  Fotograf: Boligselskabet Sjælland

  Skademosen i Trekroner

Torsdag den 24. oktober var boligminister Kaare Dybvad Bek på besøg i Roskilde. Turen gik til Skademosen i Trekroner og videre med elbus til Slagterigrunden tæt ved stationen.

I sin tale roste boligminister Kaare Dybvad Bek Roskilde for at gå foran med byggeri, der integrerer almennyttigt byggeri med private boliger. Ministeren var også meget begejstret for det nye træbyggeri Skademosen i Trekroner, som ifølge Kaare Dybvad Bek er fremtidens klimavenlige byggeri.

Roskilde Kommunes borgmester, Tomas Breddam, betonede vigtigheden af, at nye boligområder får en kultur og en sjæl, hvilket Slagterigrunden er et fint eksempel på, da de nye boliger bliver tæt integreret med INSP! og Frivilligcentret.

Efter talerne var ministeren sammen med borgmesteren, KPC, Boligselskabet Sjælland, Frivilligcenter Roskilde og INSP! med til at dekorere en tegning til et nyt kloakdæksel, der skal støbes og lægges på Slagterigrunden. Dækslet er skabt af billedkunstner Jane Balsgaard.

Dagen sluttede med fællesspisning tilberedt af frivillige og ansatte på INSP.

Fakta
Boligselskabet Sjælland planlægger i de kommende år at opføre mindst 200 boliger i træ. Første projekt ligger i Skademosen i Trekroner, hvor der opføres i alt 44 boliger fordelt på to bebyggelser i to etager. Byggeriet opføres i Bolig-træ, som er Boligselskabet Sjællands byggesystem.

I Bolig-Træ-konceptet kan elementerne udarbejdes i næsten alle mål og størrelser, hvilker giver en meget høj frihedsgrad for arkitekterne.

Træelementerne vejer mindre end beton og tegl, og er dermed lettere - og billigere - at arbejde med.

Samtidig er det FSC-mærkede træ et langt mere klimavenligt materiale end de tunge byggematerialer - faktisk bidrager boligerne til at reducere CO2.

Boligselskabet Sjælland, KPC, Frivilligcenter Roskilde, INSP og Roskilde Kommune skaber sammen et levende og mangfoldigt bykvarter omkring det gamle skoleslagteri, centralt beliggende i Roskilde by. Hensigten med partnerskabet er at skabe et visionært eksempel på samskabelsen af en ny, socialt bæredygtig, bydel med særligt fokus på fællesskab og mangfoldighed.

Omdannelsen af Skoleslagteriet rummer en helt særlig identitet omkring social bæredygtighed.

INSP's tilstedeværelse som socioøkonomisk virksomhed, drevet af frivillige, er et aktivt bidrag til kommunens udsatte borgere.

Blandingen af private og almene boliger, med en høj andel små billige boliger, skaber en bydel for alle.

Projektet indskriver sig på bedste vis i Roskildes ambitiøse boligpolitk, og udgør en case, hvor vi har mulighed for at eksperimentere og teste ambitiøse boligpolitiske tiltag, lære af dem og bringe ny viden med ind i andre projekter.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 25. Oktober 2019

Senest opdateret:

25. Oktober 2019