You are here

Borgermøder bliver digitale i en periode

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Forsamlingsforbuddet gør det ikke muligt at afholde borgermøder i disse tider. Plan- og Teknikudvalget har derfor besluttet at bruge digitale alternativer til de fysiske møder.

"Selvom vi rent juridisk ikke behøver at holde borgermøder i forbindelse med høringer af lokalplaner, så har vi en praksis her i Roskilde Kommune, at vi holder de fysiske møder i rigtig mange tilfælde. Gode input fra borgerne har en stor værdi.
Nu står vi den situation, at det ikke kan lade sig gøre, så vi har besluttet som alternativ at gøre møderne digitale. Vi har også besluttet, at hvis myndighederne tillader mindre forsamlinger, skal være mulighed for at tilmelde sig til at være fysisk til stede i forbindelse med mødet.
Det er efter min mening ikke optimalt - det er klart bedre at mødes ansigt til ansigt, når vi skal udveksle synspunkter.
Men vi prøver at få det bedste ud af situationen og håber, at vi komme i kontakt med nogle, der ellers ikke ville have tid til at prioritere en aften på et borgermøde", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.

Det første digitale borgermøde bliver om høringen af lokalplanen for Gråbrødre Skole. Det bliver allerede den 13. maj kl. 19 og vil foregå live på Roskilde Kommunes Facebookside. Beboerne i nærheden af skolen bliver indkaldt til mødet via e-boks.

Høringsfristen er blevet rykket flere gange i håb om, at et fysisk møde kunne finde sted. Derfor er der desværre også kun få dage efter det digitale møde til at indsende høringssvar. Mange borgere har dog allerede benyttet sig af den mulighed via roskilde.dk/indflydelse.

Der planlægges også et digitalt borgermøde for lokalplanen om bofællesskaber på Skousbo. Dertil er der planlagt en form for digital inddragelse i opstarten af arbejdet med udvikling og fornyelse af Roskilde Ring og Rådhusparken i Roskilde Sydby.

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5
Dato: 06. Maj 2020

Senest opdateret:

06. Maj 2020