You are here

Cyklister bliver nu også advaret om rundkørsel

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • rundkoersel

    Foto fra maj 2019. På det tidspunkt var kørebanen indsnævret med brosten, og der var plantet træer og buske, der hindrer udsynet. Siden er der kommet bump og nu kommer der rumlestriber for cyklerne.

Den uheldsplagede rundkørsel Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej får permanente bump i alle 5 ben. Samtidig bliver cyklisterne nu advaret med rumlestriber om at sætte farten ned og være opmærksomme.

En videoregistrering af trafikanternes adfærd i rundkørslen i februar 2019 registrerede 113 konflikter på i alt 120 timers videooptagelse.
73 af de 113 hændelser var mellem en bil eller lastbil og en cykel. 53 gange kørte bilen eller lastbilen ind i rundkørslen lige foran en cykel. 20 gange kørte de ud uden at holde tilbage for cyklen, der er på vej rundt.

"Der er ingen tvivl om, at bilernes hastighed på vej ind i og på vej ud af rundkørslen er en stor del af problemet, vi har her. Derfor har vi i Plan- og Teknikudvalget besluttet, at de såkaldte pudebump i alle fem vejgrene - både ind og ud af rundkørslen - bliver permanente. Men vi har nu også taget det ekstra skridt, at fortælle cyklisterne, at de skal være ekstra opmærksomme. Det gør vi ved, at få lavet rumlestriber på cykelstierne", siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting

"Allerede i 2015/2016 byggede vi rundkørslen om. Vi indsnævrede kørebanearealet og plantede buske, der hindrer udsynet henover rundkørslen. Alt sammen ting, der skal få bilisterne til at blive mere opmærksomme og sætte farten ned. Men desværre har det ikke virket godt nok. Derfor prøver vi også at ændre cyklisternes adfærd", siger udvalgsformanden.

Fakta
De permanente pudebump og rumlestriber på cykelstierne bliver etableret hurtigst muligt.

Der kører tre buslinjer - herunder 202A - igennem fire af de fem vejgrene i rundkørslen.
Helligkorsvej ved Kildegaarden er den travleste vej med over 8600 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn.
På den nordlige samt sydøst- og sydvestlige tilslutning kører der dagligt 4-5.000 køretøjer.
Den laveste trafikmængde findes på Helligkorsvejs nordvestlige tilslutning, hvor der kun kører godt 1.000 køretøjer om dagen.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 10. September 2020

Senest opdateret:

10. September 2020