You are here

Digerne i Jyllinge Nordmark kan komme videre

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
 • Ministerbesoeg_Nordmarken

  Borgmester Tomas Breddam, folketingsmedlem Mette Gjerskov, miljøminister Lea Wermelin, borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen, borgmester i Egedal, Karsten Søndergaard

 • Ministerbesoeg_Nordmarken

 • Ministerbesoeg_Nordmarken

  Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, borgmester Karsten Søndergaard, borgmester Tomas Breddam, MF Mette Gjerskov, miljøminister Lea Wermelin, formand for digelaget Philip Møller

Miljøministeren har nu truffet afgørelse om, at klageadgangen over kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark afskæres. Derfor mangler nu kun kommunens tilladelse til projektet. Denne sag behandles på ekstraordinære politiske møder den 2. juli. Herefter kan anlægsarbejdet gå i gang.

Borgmester Tomas Breddam er lettet over afgørelsen.

”En stor tak til alle dem, der har medvirket til, at vi både her i Jyllinge Nordmark og andre steder i landet får mulighed for, at et projekt, som det vi står overfor, kan få en hjælpende hånd, hvis det går i hårdknude.
Det gælder Miljøministeren, Folketinget, vores byråd og ikke mindst vores digelag og de utrættelige ildsjæle i lokalområdet”.

”Nu håber jeg, at det anlægsarbejde, som så kan genoptages, kommer så langt som muligt, inden vi nærmer os stormsæsonen. Og så håber jeg virkelig, at vi til næste år kan mødes og klippe snoren til et helt færdigt kystbeskyttelsesprojekt”, siger borgmesteren.

Digelaget og Roskilde Kommune har allerede diskuteret med entreprenøren, hvordan arbejdet kan genoptages.

Planen er, at Aarsleff i juli måned får logistikken på plads, herunder får skaffet materialer hjem, sikre strøm til arbejdet osv. I begyndelsen af august kan maskinerne starte op igen.

Første prioritet bliver at arbejde på sluseanlægget og fløjdiget, så der kan lukkes til åen, hvis det bliver nødvendigt ved en stormflod.

Herefter genoptages arbejdet på fjorddiget og østdiget.

Hele anlægget kan ikke være 100% klar til næste stormsæson. Men der vil løbende blive koordineret mellem beredskabet, digelaget og entreprenøren, så en indsats ved en evt. stormflod kan foregå så fornuftigt som muligt.

Baggrund
Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Normark blev i marts 2019 indstillet, som følge af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse om opsættende virkning og efterfølgende ophævelse af VVM-tilladelsen til projektet, som følge af en klage.

Byrådet besluttede i maj 2019, at arbejde for en lovliggørelse af det allerede påbegyndte projekt, ved at anvende habitatbekendtgørelsens fravigelsesbestemmelser. Denne proces omfatter:

 1. Udarbejdelse af opdateret miljøkonsekvensrapport inkl. Natura 2000 konsekvensvurdering med redegørelse for, hvorfor beskyttelsen af habitatnatur kan fraviges, inkl. 8 ugers høring.
 2. Partshøring af tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
 3. Indhentning af udtalelse fra miljøministeren, jf. habitatreglerne.
 4. Ministerens afgørelse om afskæring af klageadgang, inkl. partshøring.
 5. Meddelelse af endelig tilladelse efter kystbeskyttelsesloven.
 6. Gennemførsel af ekspropriation på ejendomme, som ligger jord til diget.
 7. Genoptagelse og færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Hele den politiske sag med bilag vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside fra fredag her.

Læs om miljøministerens afgørelse her.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 24. Juni 2020

Senest opdateret:

24. Juni 2020