You are here

Fiskene skal svømme i 6-8 m. bred å mellem Kattinge Sø og Sct. Hans
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Ny å

    Kattinge Sø

  • Ny å

    Underløb ved Boserupvej

  • Ny å

    Udløb i Roskilde Fjord ved Skt. Hans

Kommunens Klima- og Miljøudvalg har nu besluttet, at fiskene kommer til at kunne svømme fra Roskilde Fjord til Langvad å-systemet - og omvendt. Det sker ved at der anlægges en ny, bred å fra Kattinge Sø mod øst langs Gedebæksrenden og med udløb ved Sct. Hans Vest.

Langvad Å systemet kommer helt fra Lejre og Kornerup og går op til Kattinge Sø. Men forbindelsen fra søen til fjorden ved Kattinge Værk er i praksis lukket for fisk.

Derfor har staten sammen med Roskilde Kommune længe haft det på dagsordenen, at det statslige såkaldte "Vandplan 1 projekt" om "faunaspærringer" i Langvad å skulle realiseres

Kommunens Klima- og Miljøudvalg har nu behandlet sagen, så projektet kan sættes i gang. Det er sket efter omfattende dialog med de berørte lodsejere, så der nu er indgået en aftale mellem parterne, hvor naturen og biodiversiteten langs med åen styrkes samtidig med at å-system og fjord forbindes.

Fra Store Kattinge Sø og mod øst til Kongemarken kommer der en egentlig forlængelse af søen. Herfra og videre mod øst, bliver åen 6-8 meter bred, hvorefter den følger den nuværende rende det sidste stykke til Roskilde Fjord lige øst for Skt. Hans Hospital.

"Tænk hvilken naturforbedring vi nu får tæt på Roskilde by. I dag har vi Gedebæksrenden på det meste af strækningen. Men det er jo en lille rende, man kan hoppe over. Nu får vi en stor, bred å, der skal løbe under en smuk ny bro ved Kongemarken", siger borgmester Tomas Breddam.

"Vi har i kommunen i samarbejde med vores rådgiver i flere år været i dialog med de berørte lodsejere for at indgå en frivillig aftale. Det har selvfølgelig taget tid, men til gengæld kan projektet nu gennemføres i samarbejde og uden ekspropriation.
Det er faktisk sådan, at en af de lokale lodsejere får mere natur, bedre biodiversitet og bedre muligheder for jagt. Det er en stor gevinst, og jeg er glad for lodsejernes samarbejdsvilje", siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Fra Kongemarken til Rørmosen er der mark på nordsiden af det nye vandløb.
Vi har længe haft et ønske om at skabe natur på disse lavbundsjorde. Det vil give en mere sammenhængende natur i området, give bedre vilkår for vildt, reducere mængden af næringsstoffer til vandmiljøet og reducere mængden af CO2 til atmosfæren.
Nu har vi sammen med lodsejeren aftalt, at der på ca. 7 ha. kommer træer, buske og engvegetation samt to mindre vandhuller til padder. Det er jeg rigtig glad for", siger Karim Friis Arfaoui.

Fakta
Selve projektet finansieres af NaturErhvervsstyrelsen med 6 mio. kr..

Roskilde Kommune betaler ca. 300.000 kr. til beplantning og vandløbsvedligeholdelse.

Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020.

 

Dato: 06. November 2019

Senest opdateret:

06. November 2019