You are here

Forslag om nyt fleksibelt og simpelt p-system

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
En ny parkeringsordning, som kommunens Plan- og Teknikudvalg skal behandle med anbefaling fra Roskilde Handel og ErhvervsForum, skal sikre at borgere, der skal handle, bruge kulturtilbud eller vil på café og restaurant, får adgang til de centrale p-pladser tæt på gågaden.

Systemet gør det stadig gratis at parkere i op til to timer på alle kommunale p-pladser i Roskilde.

Det nye er - som de fleste kender det fra Ros Torv - at der bliver mulighed for at købe flere timer til.

"Bymidten skal være tilgængelig for handlende, turister og brugere af vores kulturtilbud.
Vi har fået lavet en analyse der viser, at vi har p-pladser nok i bymidten, hvis vi bruger dem rigtigt.
Vi har 2.250 gratis offentlige p-pladser i bymidten og ved at indføre registreringer for de ca. 1.000, der er placeret helt tæt på gågaden, får vi en fleksibel parkering, som understøtter det liv i bymidten, vi gerne vil have endnu mere af, siger borgmester Tomas Breddam.

"De fleste af vores medlemmers kunder har brug for at parkere under 1 eller 2 timer, og de vil få flere pladser til rådighed.
Men vi også gerne tilgodese dem, der fx vil forlænge deres ophold, efter de har handlet, med en tur på café eller restaurant. For dem skal det være nemt at holde længere til en rimelig pris fremfor at skulle hen og flytte bilen.
Endelig er det vigtigt for bestyrelsen, at vore medlemmer stadig har mulighed for langtidsparkering på Sortebrødre Plads i dele af p-huset og på områder uden for den centrale zone", siger formand for Roskilde Handel, Torben Stevold.

Ordningen skal administreres ved, at der i den centrale del af bymidten opstilles automater, hvor man taster nummerpladen ind - eller bruger en app - ved parkeringens start. Det gør det muligt at købe ekstra tid udover de to gratis timer.

"Forslaget bygger på en grundig undersøgelse, vi har fået gennemført af rådgivningsfirmaet ViaTrafik.
Undersøgelsen viser, at vi har pres på parkeringen i bymidten - men plads nok. På hverdage er belægningen næsten 90% og på lørdage ca. 80%.
Faktisk viser tallene også, at der er stor udskiftning på p-pladserne, da ca. 60% parkerer under 1 time. Men samtidig ser vi, at 25% af de offentlige pladser inden for zonen er optaget af langtidsparkanter - også om dagen" forklarer formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.

Plan- og Teknikudvalget skal behandle sagen i den kommende uge. Hvis det vedtages, indstilles det til byrådet, at det nye p-system indføres i bymidten i begyndelsen af 2021 og at der afholdes borgermøde om forslaget inden sommerferien 2020.

Fakta
Konklusioner fra rapporten "Fleksibel og forbedre parkering i Roskilde bymidte" af rådgivningsfirmaet ViaTrafik:

 

 • Der er 2250 offentlige og gratis parkeringspladser i bymidten, heraf 1008 offentlige indenfor 2 timers zonen tættest på gågaden.
   
 • P-pladserne har en høj belægning (91%), men har også stor udskiftning (62% parkerer under 1 time).
   
 • 25% af pladserne (250 p-pladser) er optaget af langtidsparkanter og beboere.
   
 • 89% af parkanterne har fundet en parkeringsplads på under 2 min.
   
 • Der er større pres på parkeringen i bymidten på hverdage (87%) end på lørdage (81%). Torsdage har den højeste og længste spidsbelastning.
   
 • Tilfredsheden med parkeringssituationen er steget. I 2008 mente 51%, at parkeringsforholdene ikke var tilfredsstillende. Dette tal er i 2019 faldet til 25%.
   
 • I undersøgelsen fra 2019 svarer 5%, at de vil bruge bymidten mindre eller foretage deres indkøb andetsteds, hvis der indføres betalt parkering i bymidten efter to timer. 32% svarer, at de vil se positivt på en indførelse af systemet.
   
 • Konsulenterne (Via Trafik) vurderer ikke, at der er behov for at øge den samlede parkeringskapacitet i bymidten, hvis de eksisterende pladser udnyttes bedre.

 

Forslaget til en ny model for parkering i Roskilde bymidte
 

 • I zonen i midtbyen bliver der 2 timers parkering med mulighed for at købe flere timer til.
   
 • Ved en række vejkanter inden for zonen bliver der ½ times parkering (af- og pålæsning).
   
 • Zonen vil indeholde mulighed for langtidsparkering på Sortebrødre Plads i p-huset.
   
 • I zonen opstilles automater, hvor man taster nummerplade ind ved parkeringens start eller bruger en app. Det er samtidig muligt at købe ekstra tid i automaten eller via app'en.
   
 • Uden for zonen bliver der 3- timers parkering eller fri parkering.
   
 • Beboerlicenser bevares og de, der arbejder i bymidten, kan købe ekstra p-tid eller bruge pladserne med fri parkering.
   
 • Priserne for ekstra parkering foreslås at være: 1. og 2. time: gratis. 3. og 4. time: 15,- pr. påbegyndt time. 5. og 6. time: 22,- pr. påbegyndt time. 7. time eller derudover: 35,- pr. påbegyndt time.
   
 • Systemet koster 3,4 mio. kr. at etablere. Driftsomkostningerne vil årligt blive ca. 1,4 mio. kr. og forventes at kunne afholdes af indtægterne.
   
 • Den foreslåede model er anbefalet af Roskilde Handel og ErhvervsForum.

 

 

 

 

Kontakt

Plan og Udvikling
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 3 60 5
Dato: 29. April 2020

Senest opdateret:

29. April 2020