You are here

Frøerne kvækker som aldrig før

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Loevfroe

    Fotograf: Colourbox

19 nye paddesøer ved Svogerslev og Boserup virker i den grad efter hensigten, viser en ny rapport. Løvfrøer, spidssnudede frøer, butsnudede frøer og skrubtudser har sammen med stor og lille vandsalamander indtaget deres nye boliger og nyder det mange steder så meget, at de også er begyndt at yngle.

De nye søer en del af en række naturplejeprojekter, som skal skabe gode leve- og ynglesteder for padder.
Søerne blev anlagt i 2012-2015 af Roskilde Kommune i områderne omkring Svogerslev og Boserup. Og nu har kommunen gennemført et registreringsprojekt af padder inden for området.

"Paddetællingen", som blev gennemført i løbet af april, maj og juni i 2019, viste, at de 19 nye paddesøer er godt i gang med at "modnes" og, at der bliver stadig flere af søerne, der fungerer som padde-ynglesøer. Det sker samtidig med at antallet af paddearter og antallet af padder stiger i søerne.

"Den nye rapport viser, at vores projekt i høj grad er en gevinst for biodiversiteten i Roskilde Kommune og det glæder mig rigtigt meget", siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Naturplejeprojekterne blev gennemført for at støtte sårbare bestande af spidssnudet frø og stor vandsalamander, som begge er særligt beskyttet af EU Habitatdirektivet.
Vi valgte i Roskilde Kommune i 2015-2018 også at genudsætte den beskyttede løvfrø, som tidligere har været i Boserup-området. Og jeg skal love for, at den har taget søerne til sig. Det kan enhver, der bor ude i området, skrive under på, når de hører en høj kvækken om foråret og sommeren", fortæller udvalgsformanden.

Løvfrøen
De eksotiske løvfrøer ses ofte i stauder og buske i villahaverne ved Langengen i Svogerslev, og beboerne er meget glade for frøernes kvækken fra de mange nye søer i området.

Den flotte frø yngler i solbeskinnede søer uden fisk og med varmt vand.

Hannerne starter med at kvække i de sidste dage af april. Æggene lægges i maj-juni, og antallet varierer fra 160-1100. Haletudserne forvandler sig til frøer fra 20. juli til 15. august, hvorefter de går på land. De bliver kønsmodne efter ca. 2 år. Kun 10% overlever de første 2 år. Løvfrøerne vandrer væk fra ynglevandhullerne i løbet af juni-juli.

Om sommeren opholder frøen sig i levende hegn og i høje blomstrende staude- og urteområder, hvor den fanger insekter.

Der er fra 2015 til 2018 blevet udsat i alt godt 8.000 haletudser og små løvfrøer på de kommunale arealer ved Langengen, Svogerslev og Hørhusene, Boserup.

I 2019 blev der hørt kvækkende løvfrøhanner i 21 søer med ialt ca. 140-160 kvækkende løvfrøhanner fordelt på Langengen, ved Margrethehåbsvej, ved Boserup og ved Parcelgården.

Derudover blev der fundet ægklumper og haletudser i 14 søer, så der ser lyst ud i fremtiden for løvfrøen i Roskilde Kommune.

Fakta
Rapporten viser resultater fra 22 søer, hvoraf 19 er nyetableret.

  • Løvfrø: Der blev hørt kvækkende løvfrø i 21 søer, og der blev fundet løvfrøhaletudser eller løvfrø-ægklumper i 14 søer.
  • Stor vandsalamander: Blev fundet i 17 søer og ynglede i 14 søer.
  • Spidssnudet frø: Blev fundet i 7 søer og ynglede i 1 sø.
  • Butsnudet frø: Blev fundet i 6 søer og ynglede i 3 søer.
  • Skrubtudse: Blev fundet i 12 søer og ynglede i 3 søer.
  • Lille vandsalamander: Blev fundet 22 søer og ynglede i 20 søer.
  • Fisk: Der blev fundet fisk (hundstejler) i 2 søer. Det er ikke så godt, da de æder paddernes æg.

Læs hele rapporten om registrering af padder i søer ved Svogerslev og Boserup her.

 

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 07. Januar 2020

Senest opdateret:

07. Januar 2020