You are here

200 familier i Gundsømagle skal teste plastindsamling
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Ny_beholder_til_papir_pap_og_plast

    En ny beholder, der erstatter den gamle til papir og karton, skal have plast i det ene rum og papir, pap og karton i det andet.

Fra maj til september i år skal 200 familier i det nordlige Gundsømagle komme med input til, hvordan vi alle sammen i resten af kommunen fremover skal sortere plast fra til genanvendelse.

Forsøget bliver gjort så simpelt som muligt på den måde, at familierne stadig skal bruge deres to opdelte beholdere til madaffald/restaffald og glas/metal.
De får så en ny opdelt beholder til papir/pap/karton i det ene rum og plast i det andet.

Samtidig skal de ikke bruge deres gamle beholder til papir.

"Vi har valgt en løsning til forsøget, der ikke øger antallet af beholdere. Dog vil vi teste, om den nye beholder skal være større end de to andre opdelte beholdere, da plast fylder meget og vi samtidig giver mulighed for, at papir, pap og karton nu kan komme i samme rum", forklarer Jeppe Trolle, som på mødet i Klima og Miljøudvalget var stedfortræder for formanden Karim Friis Arfaoui.

"Alle der synes, at den nye beholder virker for stor, kan i stedet vælge en mindre på 240 liter, ligesom de andre to spande. Teoretisk skal spanden til plast og pap/papir/karton være større, men nu skal vi finde ud af det i praksis.
Jeg glæder mig til resultaterne fra forsøget, så hele Roskilde kommer i gang med indsamlingen af plast" siger Jeppe Trolle.

Modellen, der er valgt, har en række fordele. Der vil være en jævn fyldningsgrad og dermed bedre udnyttelse af pladsen i den nye opdelte beholder, hvilket giver færre kørsler.
Samtidig skal kommunen kun indkøbe én ny beholder per husstand, og de fleste kan fortsat benytte deres gamle beholderopstilling.
Endelig vil denne løsning følge Miljøstyrelsens kommende krav til ensretning af husstandsindsamlede fraktioner. Dermed er løsningen også indrettet til de forventede fremtidige krav.

Tidsplanen er, at marts måned bruges til aftaler med renovatøren og indkøb af beholdere.
I april er der opstartsmøde i Gundsømagle om forsøget, hvorefter ordningen kører frem til september.
Herefter bliver erfaringerne samlet ind, og Klima og Miljøudvalget kan så sidst på året tage stilling til, hvordan indsamlingen af plast skal foregå i hele kommunen på mere permanent basis.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 07. Februar 2020

Senest opdateret:

07. Februar 2020