You are here

Kommunen sparer millioner på at gennemgå udbetalinger af sociale ydelser
Af Lise Hammershøj, Social, Job og Sundhed
17,9 millioner kroner er hvad Roskilde Kommune i 2017 har sparet ved at gennemgå alle kommunens udbetalinger af sociale ydelser. Roskilde Kommune har dermed fået millioner tilbage i kommunekassen, som eller ville være blevet udbetalt uretmæssigt

I 2017 har Roskilde Kommunes kontrolteam opdaget uretmæssig udbetaling af sociale ydelser hos 199 borgere for 17,9 millioner kroner. Den kommunale andel beløber sig til ca. 14,5 millioner kroner - resten tilfalder staten:

-  Jeg er glad for, at kommunens kontrolteam har sat fokus på, at borgerne får den hjælp, de har ret til. For det er helt uacceptabelt over for fællesskabet og dem, der reelt har ret til hjælp, når pengene ryger i de forkerte lommer. Det undergraver alles tillid til, at skattekroner bruges rigtigt. Derfor undersøger kommunen nu, om der er behov for mere eller bedre kontrol, siger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

Krav om tilbagebetaling

Der er sendt regninger til borgerne på 1,6 millioner kroner i 2017. Beløbet dækker over det, som har været muligt at bevise. Det kan eksempelvis være borgere, der er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som uberettiget har modtaget kontanthjælp eller sygedagpenge.

Godt samarbejde

Det gode interne samarbejde i kommunen er en væsentlig del af den effektive kontrolindsats. Størstedelen af kontrolsagerne opstår nemlig internt. Enten på initiativ af kontrolteamet selv eller efter henvendelse fra kolleger. Samarbejdet med jobrådgiverne i Jobcentret betyder, at flere sager bliver stoppet allerede, mens de ligger som ansøgninger. Disse sager indgår i øvrigt ikke i registreringen af stoppede sager. Kontrolteamet fungerer også som konsulenter for sagsbehandlerne. Det hjælper med at holde fokus på, at borgere og virksomheder får den eller de ydelse(r), de er berettiget til.

Kontrolsager opstår dog også i samarbejdet med Udbetaling Danmark. Her bidrager kommunen til begge myndigheders arbejde med kontrol, social snyd og indsats mod fejludbetalinger. Andre samarbejdspartnere er i mindre omfang SKAT, Politi og andre offentlige myndigheder. Derudover har kontrolteamet i løbet af året foretaget kontrolaktioner på forskellige virksomheder i forbindelse med anmeldelser om mistanke om sort arbejde.

Fakta

I 2017 modtog kontrolteamet 301 anmeldelser fra borgere, kommunale medarbejdere og samarbejdspartnere (telefonisk, personligt og anonymt via kommunens hjemmeside). Det er en stigning i antal sager på godt 7 % i forhold til 2016.

I 2015 var den kommunale besparelse 12.1 mio. kr., i 2016 var den 13 mio. kr. og i 2017 er den på 14,5 mio. kr.

Roskilde Kommunes Kontrolteam tjekker ikke kun borgere på baggrund af konkrete anmeldelser, men fungerer også som konsulenter for kommunens medarbejdere.

Opgørelsesmetoden følger KL's vejledning og er dels tilbagebetalingsbeløb, dels fremtidig besparelse omregnet til helårsbeløb.

Dato: 24. April 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019

Kommentarer

Herrer frisører på og omkring Algade

I fredags besøgte jeg ca. 10 herrerfrisører for en mulighed for klipning. max 3 frisører modtog betaling via MobilePay ! resten modtog ikke dankort ? Kun kontanter !!!
Jeg undrer mig over at alle besøgte frisører tydeligvis var efterkommere af indvandrere og blev usikker på om der her er tale om undergrundsøkonomi., eller kartellignende aftaler. - Jeg afviste at betale kontant og havde tilfældigvis ikke min mobiltlf. med og kunne derfor heller ikke anvende MobilePay. - Men for mig var det tankevækkende og mistænkeligt. Og jeg vil blot henlede opmærksomheden på forholdet

Herrefrisører Algade

Hej Tom
Tak for din kommentar, som jeg vil give videre til kommunens kontrolteam.
Med venlig hilsen
Lise/Social, Job & sundhed