You are here

Maglekildes vand kommer på arbejde igen

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Kommunens gartnere er gået i gang med at bruge vand fra Maglekilde til sommervanding af blomster og nyplantede træer. Vandet fra byens kraftigste kilde er dermed kommet på arbejde igen. Kildevandet har ellers kun været til pynt de sidste 50 år.

Materielgården bruger 2.200 m3 vand fra Maglekildens brønd til vanding af blomster og træer i sommerperioden. Ca. 4 gange i døgnet fylder kommunens gartnere en 5 m3 tank, hvor de pumper vand fra brønden i kildehuset på Maglekildevej. Forsyningsselskabet FORS er dog ved at etablere en brønd ved hjørnet af Maglekildevej og Weysegangen, hvor indvindingen i stedet vil foregå fra.

Formålet er at spare på drikkevandet - for 2.200 m3 er trods alt noget. Men for Maglekilde er det en dråbe i havet.

Sidste år målte kommunen, at kilden gennemsnitlig yder 13 l/s, hvilket svarer til 46.800 liter i timen og 1.123.200 liter i døgnet. Altså ca. 1.100 m3 i døgnet, hvoraf 20 m3 bliver brugt til vanding.

De 13 liter i sekundet bruser ud af Neptuns mund på Maglekildevej, men gemmer sig så igen i en regnvandsledning langs Maglekildevej, Yrsavej, Roarsvej og Birkealle til udløbet i Møllestenen i Byparken. Herfra løber vandet videre ned til søen i Byparken og er derefter ført under rundkørslen og løber til sidst ud i Roskilde Fjord via havnen.

Maglekilde har altid været en af Roskildes mest vandrige kilder, og den har været en del af byens historie i tusinder af år, hvor kalkaflejringerne fra kilderne har været byggemateriale til kirker - de såkaldte frådsten - helt tilbage i år 1.000 - 1.100.

I de seneste århundreder har kilden leveret vand til vandmøller og i en kort periode fra 1849-51 til et kursted. I 1900 tallet blev vandet brugt til bl.a. at producere sodavand, mens det blev en del af kommunens drikkevandsforsyning i 1960'erne. I 1970 fandt man dog ud af, at vandet var uegnet som drikkevand, og siden da har Maglekilde leveret alt sit vand til Roskilde Fjord.

Ifølge nogle historiske oplysninger har Maglekilde været navngiver til Roskilde, da kilden også har heddet Roarskilde, Rosenkilden og Roskilden (Hestekilden).

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 29. Juli 2020

Senest opdateret:

29. Juli 2020