You are here

Mere sport og motion i det fri

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Kommunens Kultur- og Idrætsudvalg har bevilget 1 mio. kr. til "idræts- og bevægelsesfaciliteter" i naturen. Pengene kommer efter en stor analyse blandt 6.500 borgere i kommunen, som viser, at rigtigt mange med alderen skifter foreningsidrætten ud med sport og motion på egen hånd.

Over 6.500 borgere har sidste år fortalt om deres fritidsliv og bedømt kommunens idræts-, fritids- og kulturaktiviteter. Undersøgelsen viser, at mens mere end tre ud af fire børn og unge dyrker organiseret idræt, så skifter det markant, når vi bliver ældre. De voksne dyrker nemlig idræt på egen hånd.

"Den meget grundige undersøgelse har gjort, at udvalget prioriterer de ressourcer anderledes, vi har til at understøtte borgernes idræts- og kulturliv", siger formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Claus Larsen.

"Helt overordnet synes jeg, at det er interessant, at vi kan se, at allerede i 13-15-års-alderen sker der store forandringer i børn og unges idrætsvaner.
Typisk bliver foreningsidrætter udskiftet med mere fleksible aktiviteter som styrketræning og løb, der kan dyrkes individuelt.
Det samme mønster ser vi hos de voksne borgere i kommunen, som faktisk er meget idræts- og motionsaktive - endda mere end i andre sjællandske kommuner og på landsplan. De voksne dyrker også idræt på egen hånd, men nok i lidt lavere tempo, da vandreture og jogging fylder mere her", fortæller Claus Larsen.

"Undersøgelsen har fået Kultur- og Idrætsudvalg til at fokusere på, om der er noget vi kan gøre bedre i forhold til vores udendørs tilbud. Vi har jo mange fine muligheder for løb, mountainbike, boldspil, fitness, vandsport og meget andet her i kommunen. Men er vi gode nok til at fortælle om mulighederne - og kan vi gøre tilbuddene endnu mere attraktive?", spørger formanden.

De 1 mio. kr. tages fra en pulje på årligt 7,5 mio. kr., så der er stadig mulighed for at støtte andre formål, hvilket i denne omgang blandt andet har betydet, at der kommer nyt gulv i Himmelevhallen og nyt gulv i badmintonhallen i Himmelev.

Fakta
Analysen "Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - Aktiviteter og faciliteter" er udarbejdet af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

Kommunens overordnede formål med undersøgelsen er, at få viden om børns og voksnes deltagelse i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter og deres benyttelse af faciliteter og steder til disse aktiviteter.

Det skal danne grundlag for at kvalificere kriterierne for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsdeltagelse og den fremtidige prioriteringer af midler til anlægsprojekter på idrætsområdet.

Kontakt

Kultur og Idræt
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 17. Januar 2020

Senest opdateret:

17. Januar 2020