You are here

Ny kampagne skydes i gang til parkstafetten

Af Line Rieck
Roskilde Kommune havde i 10 år oplevet et fald i sygefraværet, men nu er tiden inde til at gøre en ekstra indsats for at nå det politiske mål, som byrådet har besluttet, derfor skød kommunen en ny kampagne i gang i forbindelse med parkstafetten.

Et højt sygefravær belaster ikke kun den kommunale økonomi. Det kan også gå ud over kvaliteten i kerneopgaven og medarbejdernes trivsel. Derfor har Roskilde Kommune i mange år arbejdet med forskellige forebyggende indsatser for at nedbringe sygefraværet, heriblandet modellen 1-5-14, der har sikret kontakt mellem medarbejder og leder i forbindelse med fravær fra arbejdspladsen.

De forskellige indsatser har ført til, at kommunens sygefravær faldt fra 6,2 procent i 2008 til 5,5 procent i 2017, men der er stadig plads til forbedring. For efter en årrække med faldende sygefravær har sygefraværet i Roskilde Kommune de sidste tre år været stagneret omkring 5,5 %, med en stigende tendens

- Når sygefraværet falder, skaber det flere medarbejdere til at varetage kerneopgaven og levere service til borgerne. Derfor arbejder Roskilde Kommune systematisk og fokuseret for at få sygefraværet til at dale, og det er meget tilfredsstillende, at det i mange år er gået den rette vej. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene, for de seneste år er tallet ikke faldet, og vi er derfor nødt til at tænke i nye initiativer, og igen minde om at dette arbejde kræver konstant fokus, siger Roskilde Kommunes HR-chef Anna Gantriis.

Derfor har kommunen i forbindelse med årets parkstafet lanceret 'Ha' det godt'- kampagnen, der skal minde de kommunale medarbejderne om, hvor meget de betyder for deres arbejdsplads og deres kollegaer. For når én er fraværende, så må de andre arbejde endnu hårdere, og det er ikke sundt, hverken for den enkelte eller kollegaerne. Derfor sætter kampagnen fokus på, hvordan man som medarbejder kan være med til at skabe en sund arbejdsplads til gavn for alle.

- Kampagnen taler direkte til medarbejderne, og det fælles ansvar, som vi alle sammen har for at hjælpe hinanden, så vi sammen kan sikre sunde arbejdspladser. Vi har arbejdet meget med relationerne mellem medarbejder og leder, men nu har vi sat fokus på kulturen på arbejdspladsen til gavn for både den enkelte medarbejder, kollegerne og borgerne, siger HR-chef Anna Gantriis.

'Ha' det godt!'-kampagnen har fire indsatsområder Ryg og Arbejde, Hygiejne, Stress og Robusthed og er bygget op omkring en række aktiviteter, der skal motivere til, at alle tager et fælles ansvar med fokus på forebyggelse. Aktiviteterne strækker sig fra kurser og foredrag til meget målrettede indsatser på de enkelte arbejdspladser.

Dato: 13. Juni 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019