You are here

Roskilde Golf Klub får kommunens klimapris
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Roskilde_Kommunes_klimapris

    Fotograf: Henrik Overgaard Pedersen, Roskilde Golf Klub

    Fra venstre Lars Carlsen, Jan Eriksen, Kim Møller Behrend og Jeppe Trolle

Roskilde Golf Klub og dens Natur- og miljøudvalg fik et kæmpe skulderklap onsdag eftermiddag, da klubben i en fyldt konferencesal på Roskilde Universitetscenter fik overrakt Roskilde Kommunes Klimapris 2019.

To gange har klubben været nomineret til Dansk Golf Unions natur- og miljøpris, og nu er klubben for alvor kommet på landkortet for den store indsats, som ildsjælene i natur- og miljøudvalget i samarbejde med den øvrige den af klubben udfører.

Det var formanden for Klimarådet, byrådsmedlem Jeppe Trolle, der overrakte prisen.

Han fortalte, at der specielt var tre årsager til, at Roskilde Golf Klub løb med prisen.

"Klubben har konsekvent arbejdet med at nedsætte CO2-udledningen. Samtidig har den udviklet en klimaberegner, som er blevet et læringsmateriale til andre golfklubber i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, har Roskilde Golf Klub arbejdet bevidst med 12 ud af FN's i alt 17 verdensmål", sagde Jeppe Trolle.

Det var tre stolte mænd fra klubben, der gik op på podiet og modtog pris og klapsalver.
Lars Carlsen og Jan Eriksen fra natur- og miljøudvalget var på dagen ledsaget af formand Kim Møller Behrend.

"Vi har grund til at være stolte af os selv og ikke mindste medlemmerne i natur- og miljøudvalget. Det er frivillige i en forening, der nu får en pris for et godt stykke arbejde, som kan være inspiration for alle vores egne medlemmer, men også for golfklubber i hele Danmark. Vi har vist, at det kan nytte at tage et ansvar, ikke bare for klimaet men med udgangspunkt i 12 af FN's verdensmål," sagde Kim Møller Behrend.

Jan Eriksen kom overfor et par hundrede tilhørere til at love noget, der indtil nu kun har været en løs idé, men som nu kommer til at forpligte. Han fortalte nemlig, at klubben vil begynde at belønne de medlemmer, der cykler i stedet for at køre i bil til golf. Belønningen bliver en fadøl i restauranten.

Fakta
Med Roskilde Kommunes klimapris følger 50.000 kr., men det er ikke penge, som klubben får gavn af. Vinderen får i stedet æren af at donere midlerne til et velgørende grønt formål efter eget valg, og her har natur- og miljøudvalget peget på Nationalpark Skjoldungernes Land, som klubben i forvejen har samarbejdet med omkring naturtiltag på banen.

Roskilde Kommunes Klimapris er en pris, der gives til én eller flere virksomheder. Kandidater til Klimaprisen skal have gjort en særlig indsats for omstilling til grøn og bæredygtig produktion og have lokal forankring i Roskilde Kommune.

Kontakt

By, Kultur og Miljø Sekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 21. November 2019

Senest opdateret:

21. November 2019