You are here

Rundkørslen Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej får bump i alle 5 ben
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Uheld og mange farlige situationer i rundkørslen skyldes først og fremmest for høj fart. Nu kommer der bump ind og ud af alle 5 ben.

Siden 2009 er der registreret 20 uheld i den stærkt trafikerede rundkørsel. 17 uheld er med cyklister involveret og to uheld med fodgængere.

Derudover har kommunen modtaget flere henvendelser fra borgere, der har oplevet konflikter mellem cyklister og biler i rundkørslen igennem årene. De fleste uheld er sket med bilist, der er på vej ind eller ud af rundkørslen, som påkører en cyklist.

"Den rundkørsel har været et smertensbarn for os i lang tid.
I 2015/2016 byggede vi den om. Vi indsnævrede kørebanearealet, gjorde brostensarealet omkring midterøen mindre, fjernede det blå cykelfelt og plantede buskads, der hindrer udsynet henover rundkørslen. Alt sammen ting, der skal få bilisterne til at blive mere opmærksomme og sætte farten ned.
Men desværre har det ikke virket godt nok", fortæller formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.

Plan- og Teknikudvalget bestilte derfor en videoregistrering og analyse af trafikanternes adfærd i rundkørslen i februar 2019.

De i alt 120 timers videomateriale registrerede 113 konflikter i rundkørslen, hvoraf 73 er mellem en bil eller lastbil og en cykel. 53 gange kører bilen eller lastbilen ind i rundkørslen lige foran en cykel. 20 gange kører de ud uden at holde tilbage for cyklen, der er på vej rundt.

"Der er ingen tvivl om, at bilernes hastighed på vej ind i og på vej ud af rundkørslen er en stor del af problemet. Derfor får vi nu lavet de såkaldte pudebump i alle fem vejgrene - både ind og ud af rundkørslen. Jeg ved, at den samme type bump er etableret i fem rundkørsler i Slagelse Kommune de sidste par år. Her har de virket rigtigt godt, så jeg har store forhåbninger til løsningen", siger udvalgsformanden.

I første omgang etablerer kommunen bump på Fælledvejs og Møllehusvejs nordlige vejgren i efterårsferien. Vi vil se placeringen an på disse to ben i nogle dage for at opnå erfaringer med, om den præcise placering er den rigtige, inden vi sætter bump på resten af vejgrenene i uge 43.

Der kommer også afmærkning med rumleriller ind mod midterøen, så cirkulationsarealet bliver endnu mindre.

Fakta
Der kører tre buslinjer - herunder 202A - igennem fire af de fem vejgrene i rundkørslen.
Helligkorsvej ved Kildegaarden er den travleste vej med over 8.600 køretøjer på et gennemsnitligt hverdagsdøgn.
På den nordlige samt sydøst- og sydvestlige tilslutning kører der dagligt 4-5.000 køretøjer.
Den laveste trafikmængde findes på Helligkorsvejs nordvestlige tilslutning, hvor der kun kører godt 1.000 køretøjer om dagen.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 15. Oktober 2019

Senest opdateret:

15. Oktober 2019