You are here

Lindegården: 3. version af tryghedsdokument

Af Lars Elmsted, Kommunikation
Københavns Kommune har udfærdiget en ny version af et såkaldt "tryghedsdokument" på baggrund af de bekymringer, som Roskilde Byråd og borgerne i Viby har udtrykt for at flytte dele af Lindegården til byen.

Den nye version af tryghedsdokumentet omtaler nu bl.a. 35 pladser i det ønskede botilbud i Viby og præsicerer, hvem der kan gøre brug af botilbuddet.

Der er borgermøde om sagen i Viby den 20. juni, og sagen kommer til fornyet politisk behandling efter sommerferien, hvor byrådet får lejlighed til at forholde sig til dens videre forløb.

Læs det nye tryghedsdokument her.

Dato: 20. Juni 2019

Senest opdateret:

20. Juni 2019