You are here

Lindegården: Nyt udkast til tryghedsdokument

Af Lars Elmsted, Kommunikation
Københavns Kommune har udfærdiget et nyt såkaldt "tryghedsdokument" på baggrund af de bekymringer, som Roskilde Byråd og borgerne i Viby har udtrykt for at flytte dele af Lindegården til byen. Borgmester Joy Mogensen ønsker yderligere præciseringer i dokumentet.

Borgmesteren ønsker for det første en skærpelse i forhold til en formulering om, at målgruppe-definitionen også er fremadrettet, dvs. ikke bare her og nu. For det andet bør det præciseres, at selv med en sådan rettelse, vil tryghedsdokumentet ikke være tilstrækkeligt til at gå videre med flere end en halvering til 35 pladser i det ønskede botilbud i Viby.

 

Der er borgermøde om sagen i Viby den 20. juni, og sagen kommer til fornyet politisk behandling efter sommerferien, hvor byrådet får lejlighed til at forholde sig til dens videre forløb.

 

Læs det nye udkast til tryghedsdokument her.

Dato: 12. Juni 2019

Senest opdateret:

12. Juni 2019