You are here

Miljøministeren besøgte Jyllinge Nordmark

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
 • Ministerbesoeg_Jyllinge_Nordmark_30_sept

  Diget ud mod fjorden bliver på sit højeste 50-80 cm over terræn.

 • Ministerbesoeg_Jyllinge_Nordmark_30_sept

  Roskilde Kommunes borgmester, Tomas Breddam, og miljøminister Lea Wermelin

 • Ministerbesoeg_Jyllinge_Nordmark

  Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, borgmester Karsten Søndergaard fra Egedal Kommune, folketingsmedlem Mette Gjerskov, miljøminister Lea Wermelin og borgmester Tomas Breddam

 • Ministerbesoeg_Jyllinge_Nordmark

 • Ministerbesoeg_Jyllinge_Nordmark

Mandag den 30. september besøgte miljøminister Lea Wermelin det standsede kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark.

Ministeren var inviteret af borgmester Karsten Søndergaard fra Egedal Kommune og borgmester Tomas Breddam fra Roskilde Kommune. Formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui og folketingsmedlem Mette Gjerskov var også til stede under besøget.

Borgmestrene gjore ministeren opmærksom på, at de meget gerne ser, at der bliver vedtaget en anlægslov for projektet, da det er den hurtigste måde at sikre områdets beboere og deres værdier mod oversvømmelse.

En anlægslov vil betyde, at arbejdet kan genoptages omkring 1. april 2020, mens et forløb via den nye kystbeskyttelseslov vil skubbe arbejdet frem til foråret 2021.

Siden arbejdet med kystbeskyttelsen blev standset ved en afgørelse i Miljø - og Fødevareklagenævnet har kommunerne arbejdet på, at der skal ske en lovliggørelse af det foreliggende kystbeskyttelsesprojekt.
Det sker i overensstemmelse med den nye kystbeskyttelseslov og under hensyntagen til reglerne for Natura 2000 udpeget natur.

Det arbejde er foregået med vejledning fra Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet.

Dato: 30. September 2019

Senest opdateret:

30. September 2019