You are here

Minister besøger Nordmarken på skæringsdato

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Ministerbesoeg_Nordmarken

    Borgmester Tomas Breddam, folketingsmedlem Mette Gjerskov, miljøminister Lea Wermelin, borgmester i Frederikssund, John Schmidt Andersen, borgmester i Egedal, Karsten Søndergaard

  • Ministerbesoeg_Nordmarken

  • Ministerbesoeg_Nordmarken

    Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, borgmester Karsten Søndergaard, borgmester Tomas Breddam, MF Mette Gjerskov, miljøminister Lea Wermelin, formand for digelaget Philip Møller

Miljøminister Lea Wermelins besøgte Jyllinge Nordmark den 19. juni. Det var samtidig datoen med sidste frist for at komme med indsigelser, inden ministeren beslutter, om der skal lukkes for yderligere klager omkring projektet.

Ministeren besøgte den nedlukkede byggeplads sammen med blandt andre borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam, borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard, borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen, folketingsmedlem Mette Gjerskov, formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui, og formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller.

Hvis ministeren beslutter at afskære yderligere klageadgang, kan Roskilde Byråd på et ekstraordinært møde den 2. juli give tilladelse til kystbeskyttelsesprojektet. Herefter kan entreprenøren starte byggepladsen op igen og nå så langt som muligt med sluser og diger, inden næste stormsæson sætter ind sidst på året.

Borgmester Tomas Breddam nævnte i sin tale, at for næsten 2 år siden - den 12. oktober 2018 – stod omkring 100 borgere og tog 1. spadestik til digebyggeriet. Dengang var det ca 5 år siden Bodil ramte Nordmarken og resten af Roskilde Fjord. At der dengang i 2018 var gået 5 år skyldtes ikke, at hverken digelaget eller de 3 kommuner havde siddet på hænderne. Årsagen var, at projektet havde vist sig at være en meget kompliceret proces, hvor man skulle forholde sig til 8 forskellige lovgivninger.
I hvert tilfælde skulle overholdes frister for høringer, klager, nye politiske behandlinger, tilretninger af projektet med nye frister osv.

"Vi var rigtig mange, der åndede lettet op, da vi tog 1. spadestik og anlægsarbejdet gik i gang med de store maskiner. Men så skete der det i marts 2019, at Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde, at en klage havde opsættende virkning. Arbejdet standsede – og nogle måneder senere var afgørelsen endelig. Klagesagen fra to beboere over, at det kommende dige i Jyllinge Nordmark påvirkede 7.000 m2 af et Natura 2000 område, endte med medhold til klagerne. En afgørelse, der så bort fra hensynet til de samfundsmæssige interesser i forhold til de mange beboere i området" sagde borgmesteren.

Borgmesteren understregede, at han derfor er glad for, at et meget bredt flertal i Folketinget har set, at man i nogle tilfælde bliver nødt til at forenkle forløbene omkring en sag, når mange værdier er på spil – både menneskelige og økonomiske.

"Selvfølgelig mener jeg, at det er en vigtig demokratisk ret, at komme med indsigelser og klager. Og selvfølgelig skal de behandles fair og grundigt. Men når vi er ude i en så kompliceret sag som den her, så er det også fair at spørge: Hvor mange gange er det i orden, at man kan klage? Hvad er det i orden, at man kan klage over, og er det ikke altid fair, at klager bliver vejet op imod andre interesser?", spurgte borgmesteren.

 

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 19. Juni 2020

Senest opdateret:

19. Juni 2020