You are here

To mio. kr. til børns trivsel og læring

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Barn på legeplads, med børn i baggrunden

    Fotograf: Colourbox

    - Det handler om at skabe indbydende og forskelligartede læringsmiljøer for børnene, siger Jette Henning.

Børnehusene Klostermarken, Sankt Hans Gade og Wiemosen samt børnehaverne Bredgade og Engblommevej får penge til bedre fysiske rammer

Skole- og Børneudvalget har besluttet at bruge to mio. kr., der er afsat i kommunens budget til at fremme trivsels- og læringsmiljøer i dagtilbud, på fem institutioner, der aktuelt har størst behov for bedre fysiske rammer. Det er børnehusene Klostermarken, Sankt Hans Gade og Wiemosen samt børnehaverne Bredgade og Engblommevej. Også Børnehuset Mælkebøtten er indstillet til at få forbedret læringsmiljøet, men det finansieres ad anden vej og altså ikke som en del af denne bevilling.

Baggrunden er en strategi, som skal sikre, at dagtilbuddene er indrettet med forskellige lege- og læringszoner for børnene, at der er den rette belysning, at der i indretningen er taget højde for at reducere støj.

- Det handler om at skabe indbydende og forskelligartede læringsmiljøer for børnene, så de trives og får stimuleret lysten til at lege og lære. Med bevillingen fortsætter vi en indsats, vi har haft gennem nogle år, og som gradvist skal løfte alle vores dagtilbud, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Dagtilbuddene er ikke nået lige langt, men de har også meget forskellige udgangspunkter med hensyn til indretning, alder og generel vedligeholdelse. Derfor er alle dagtilbud gennemgået, og ud fra den gennemgang er der lagt en plan for rækkefølgen. Hidtil har i alt 22 dagtilbud gennem årene 2016-18 fået del i de årlige to mio. kr., byrådet har haft afsat, og nu følger altså de næste fem.

Byrådet skal formelt frigive anlægsbevillingen på næste byrådsmøde.

Mikkel Ekeløf, der er pædagogisk leder i Børnehaven Bredgade, ser frem til at få del i midlerne. 

- Vi vil gerne udforme et læringsmiljø, der kan understøtte de behov, som vi har i vores børnegruppe. Børnene her i Bredgade er friske og energifyldte, men har også et behov for rum og plads til fordybelse, og det kan gøres med nye forskelligartede læringsmiljøer, der tilgodeser alle bedst muligt, siger han.

Dato: 04. April 2019

Senest opdateret:

04. April 2019