You are here

Nødpasning på skoler og i daginstitutioner
Af Line Rieck
Regeringen har besluttet, at skoler, klubber, SFO og dagtilbud lukkes ned i foreløbig 14 dage fra mandag den 16. marts.

Nødpasning på skoleområdet

Behovet for nødpasning har et omfang, hvor kommunen har valgt at samle nødpasning på fire skoler, hvor der så vidt muligt vil være medarbejdere til stede fra alle de skoler, der hører til det enkelte nødpasningssted. Der er ikke nødpasning for klubtilbud og for elever over 9 år.

Nødpasningen vil understøtte den fjernundervisning, der er tilrettelagt for den enkelte elevs klasse.

Nødpasning er for de børn, hvor I som forældre har tilmeldt jer pasningsordningen. Det er ikke muligt at møde op uanmeldt.

Nødpasningen er åben i skole/SFO fra kl. 6.30 til kl. 17.00.

Nødpasning i daginstitutioner

Der er arrangeret nødpasning i børnehusene Trekroner, Hanen, Bullerby, Arken, Sct. Hans Gade, Gundsømagle og Hyldebo. Der er også nødpasning i de selvejende daginstitutioner Solsikken og Hobbitten.

Nødpasningen er åben fra kl. 6.00 til kl. 18.00.

I udvælgelsen af børnehuse med nødpasning har vi bl.a. taget hensyn til geografisk placering, nærhed til skoler og SFO, der holder åbent, samt antal børn med behov for pasning i det konkrete børnehus.

Hvem er blevet tilbudt nødpasning?

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning. Nødpasning er derfor en undtagelse. For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud eller skole/SFO, skal man opfylde et af disse kriterier:

  • 1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
  • 3) børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Nødpasningen organiseres, så det er sikkert og trygt for børn og forældre - med god plads og færre børn og voksne end normalt, så risikoen for smitte og spredning minimeres. 

Hvis du får behov for nødpasning

Hvis du har spørgsmål til nødpasningen i skole/SFO eller får du ændret behov, skal du kontakte skoleledelsen på din egen skole. Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

Gå ind på roskilde.dk/corona og se listen over skoler/SFO eller børnehuse og dagpleje med nødpasning. Her finder du også kontaktoplysninger, hvis du får behov for at aftale nødpasning.

I tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud, skal du henvende dig til din skoleleder. Hvis dit barn har en sagsbehandler i Børn og Unge er du også velkommen til at kontakte den pågældende.

Mere information

Følg med på Roskilde Kommunes hjemmeside roskilde.dk/corona, som løbende opdateres med nyt om situationen, og på Famly og AULA.

 

Dato: 13. Marts 2020

Senest opdateret:

13. Marts 2020