You are here

Nuværende status på Coronaen i Roskilde

Af Jens Thornsen
  • Graf

    Fotograf: Colorbox

Hvordan ser det overordnet ud for virksomhederne i Roskilde i skrivende stund?

Den korrekte udmelding er, at det er der ikke noget entydigt svar på. Oplevelsesbranchen er hårdt ramt, men derudover er det meget forskelligt, hvor eksponeret man er som virksomhed, og selv inden for de enkelte brancher varierer det meget. Nogle virksomheder mangler kunder i butikken, andre er udfordret på forsyningskæderne og endelig ser likviditetsudfordringer ud til at kunne blive en kritisk eftervirkning af Coronaens nedlukning.

Roskilde havde fra 9. marts 2020 og frem til 1. juni 2020 en stigning i antallet af ny-tilmeldte ledige på 38,7% svarende til en stigning på 2163 personer. Det er en stor stigning, men det hører med til historien, at Roskilde Kommune lige inden Coronakrisen havde sat rekord i antallet af arbejdspladser, så vi kommer fra et meget højt niveau. Grundet Roskilde´s meget diversificerede erhvervsstruktur, hvilket betyder at vi ikke har en eller flere altdominerende brancher, så er det da også vores forventning, at Roskilde trods alt slipper nådigt fra denne krise. Sammenlignet med resten af Danmark, er Roskilde ikke en af de kommuner, der p.t. er hårdest ramt.

Det er muligt at følge udviklingen i antallet af ny-ledige i Roskilde her.

Dato: 03. Juni 2020

Senest opdateret:

04. Juni 2020