You are here

Ny aftale mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune skal sikre vækst i antallet af nye arbejdspladser
Af Line Rieck
Roskilde Kommune har kontrakt med Erhvervsforum Roskilde om at løse den kommunale erhvervs- og turismeservice. Denne kontrakt blev efter et offentligt udbud forlænget sidste år.

Roskilde Kommune og Erhvervsforum Roskilde har nu udvidet samarbejdet med en aftale, der skal række ud over denne kontrakt, og som gennem en række nye initiativer og aktiviteter skal være med til at styrke erhvervslivets konkurrencesituation gennem dialog og gensidig orientering.

- Erhvervslivet i Roskilde Kommune skal have rammerne til at skabe så mange nye private arbejdspladser som muligt. Vi er i øjeblikket hjulpet af en højkonjunktur, og jobvæksten viser, at kommunen har skabt en profil, der giver iværksættere lyst til at starte virksomhed og vores eksisterende virksomheder lyst til at udvide, den udvikling skal vi sikre fortsætter, siger borgmester Tomas Breddam.

Samtidig skal aftalen være med til at synliggøre de mange samarbejdsflader, der eksisterer ud over kontrakten med erhvervs- og turismeservicen. Det er bl.a. samarbejder om en række forskellige arrangementer i bymidten, fælles brandingtiltag og fokus på den løbende dialog om erhvervspolitiske temaer.

- Det er vigtigt, at vi udbygger den gode dialog mellem kommune og erhvervsliv, så vi sammen kan skabe gode vilkår, der gør det muligt for vores iværksættere at udvikle sig og vores virksomheder at vokse. Jeg er sikker på, at vi med den nye aftale kan fortsætte med at skabe vækst og tilbyde en række spændende initiativer og aktiviteter, der styrker erhvervslivet i kommunen, siger byrådsmedlem og formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering Lars Lindskov (K).

Kasper Bæk, som er bestyrelsesformand for Erhvervsforum Roskilde, supplerer:

- Aftalen er en styrkelse af den i forvejen gode dialog, der er mellem Erhvervsforum Roskilde og Roskilde Kommune. Som interesseorganisation er det afgørende, at vi løbende har mulighed for at kunne aflevere vores medlemmers budskaber om, hvor skoen eventuelt trykker, og hvor der dermed er plads til forbedringer. Selvom det er min opfattelse, at kommunen er meget imødekommende, også når vi stiller os kritisk overfor visse dispositioner, så er jeg sikker på, at denne aftale vil betyde endnu bedre dialog, koordination og gensidig inklusion.

 

 

Dato: 22. August 2019

Senest opdateret:

23. August 2019