You are here

Ny Erhvervs- og Vækstpolitik 2020

Af Sophia Liv Bergmann
  • Lars Kildholt og Lars Lindskov

    Fotograf: Peter Jarvad

Den nye Erhvervs- og Vækstpolitik er nu i høring - lad os høre din mening!

Roskilde er den kommune i Region Sjælland, som har langt de fleste arbejdspladser, det største turismepotentiale og det største udbud af forskellige uddannelsestilbud. Sådanne forhold forpligter, da en høj aktivitet i Roskilde har en positivt afsmittende effekt på de omkringliggende kommuner.

En af politikkens væsentligste aktiver er, at vi har mange forskellige aktører, der viser interesse i at påvirke og få medejerskab til erhvervsudviklingen igennem Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Her sidder repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, turistorganisationer, videns- og uddannelsesinstitutioner, politikere og ikke mindst DI og sammen har man opstillet de erhvervsmæssige temaer, der skal fokuseres på.

Politikken er i høring fra 4. september 2020 til 2. oktober 2020.

  Giv din mening til kende her

Dato: 17. September 2020

Senest opdateret:

22. September 2020