You are here

Ny Erhvervs- og Vækstpolitik i støbeskeen

Af Sophia Liv Bergmann
DI er med til at udarbejde ny Erhvervs- og Vækstpolitik i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har et udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, som bl.a. skal varetage erhvervslivets interesser. I dette udvalg er en række erhvervsorganisationer repræsenteret. Dansk Industri er i dette udvalg repræsenteret ved Keld Nielsen, Supply Chain Direktør hos Stryhns.  Udvalget, som du bl.a. kan læse mere om i nedenstående link, har i forbindelse med et netop afholdt dialogmøde med erhvervslivet igangsat udarbejdelsen af en ny Erhvervs- og Vækstpolitik. De overordnede tilbagemeldinger fra de virksomheder, som var mødt op til dialogmødet, kunne kategoriseres inden for følgende temaer:

  • Attraktive erhvervsarealer, fysisk planlægning og tiltrækning af virksomheder
  • Adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • En attraktiv bymidte
  • Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver
  • Styrket samspil mellem erhvervsliv, vidensinstitutioner og erhvervsfremme
  • Bedre synliggørelse af Roskildes styrker

Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering vil udarbejde et udkast til den nye politik og sende det i offentlig høring i marts 2020. Vi forventer, at udkastet til den nye politik kan blive sendt med ud i det næste nyhedsbrev, så I som DI-virksomheder har mulighed for at kommentere på det.

https://roskilde.dk/kommunen/byraad-og-udvalg/udvalget-vaekst-erhverv-og-globalisering-ss17-stk-4

 

Dato: 17. December 2019

Senest opdateret:

19. December 2019