You are here

Ny pendlervej fra Vindinge til Trekroner

Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
En ny cykel- og gangsti fra Sandvejen i Vindinge til Københavnsvej - og videre til Trekroner - er nu klar til brug. Stien er godt 1,6 km lang og 3 m bred og bevæger sig blødt gennem det store landskab. Den er udført med asfalt allerede fra starten, da det viste sig at bundforholdene var gode.

Borgmester Tomas Breddam sagde i åbningstalen, at som beboer i Trekroner er han rigtig glad for, at vi nu får bundet Vindinge og Trekroner tættere sammen.

Hvis man bor i Vindinge bliver mange pendlere nu glade for, at få en nem måde at cykle til Trekroner Station. Omvendt giver stien dem, der bor i Trekroner - og i det hele taget i den østlige del af Roskilde - adgang til at besøge Vindinge og Hedeland på en nem måde.

Stien er jo anlagt på Roskilde kommunes jorder, men også Nymølle Stenindustrier A/S har stillet et areal til rådighed, for at cykelstien kunne gennemføres bedst i landskabet.

Borgmesteren gav en ekstra stor tak til sin byrådskollega Jeppe Trolle. Jeppe Trolle har om nogen været fortaler for forbindelsen.

Stien slutter ved Københavnsvej. Hvis man vil til Trekroner Station, kører man til højre og krydser ved Gl. Marbjergvej, og kører ned af den. Lige før viadukten går en sti langs jernbanen op til Trekroner Station.

Næste skridt bliver, at kommunen skal se på, hvordan det sidste stykke bliver tydeligt og sikrer, at der er gode overgange på vejene. Cykelstien på selve Københavnsvej bliver forbedret de kommende måneder.

Dato: 15. Oktober 2020

Senest opdateret:

15. Oktober 2020