You are here

Nye naboer til Bauhaus

Af Lars Hedegaard Nielsen
Forslag til ny lokalplan: For området lige syd for Trekroner Station mellem motorvejen og jernbanen gives der mulighed for større butikker og kontorbyggeri

Umiddelbart øst for Bauhaus vil der med forslag til lokalplan 645 blive mulighed for større butikker til udvalgsvare. Der vil kunne bygges op til 15.000 etagem2 butikker og samtidig gives der mulighed for op til 7.000 etagem2 til kontor hvor af 5.000 af dem også kan bruges til liberale, erhverv, service erhverv, klinikker, administration, samt fitness. 

Med den intensive udnyttelse af området understøtter planen områdets stationsnærhed og dermed den kollektive infrastruktur. Som en del af planen gives der også mulighed for, at etablere pendlerparkeringen i umiddelbar tilknytning til Trekroner Station. 

En udbygning af området forventes, at betyde mere trafik ad Betonvej og Industrivej. Derfor er der som en del af projektet også planlagt en opgradering af krydset ved Betonvej/Industrivej. Det vil blandt andet betyde lysregulering af krydset. Det forventes at betyde en væsentligt løft for trafiksikkerheden i området. 

Der vil med planen blive givet mulighed for skiltning i forbindelse med nye butikker. Det har dog været en ambition fra kommunens side, at skiltningen i nogen grad skulle begrænses i forhold til de muligheder der er for Bauhaus. I praksis betyder det blandt andet lavere pyloner og lavere skilte på butikker end det der er mulighed for hos naboen. 

Lokalplanen er høring ind til 6. januar 2017. Det forventes at lokalplanen behandles endeligt af Byrådet i marts. 

Dato: 13. December 2016

Senest opdateret:

18. Marts 2019