You are here

Nyt projekt forvandler byggeaffald til ressourcer

Af Carina Deschler, Kommunikation
Knaphed på råstoffer sat op mod enorme mængder byggeaffald og overskudsjord er et paradoks for byggeriet, som nyt storstilet projekt City Loop skal lave om på. Roskilde Kommune er med, Musicon bliver dansk test-site og danner ramme om kick off tirsdag den 29. oktober 2019.

Hvert år bruger vi i Danmark cirka 55.000 tons sand, grus og sten til byggeri og anlæg. Det er råstoffer, som vi har for få af. Samtidig producerede byggeprojekter 4,5 millioner tons bygge- og anlægsaffald og 8,3 millioner tons overskudsjord bare i 2017.

Det vil Roskilde og Høje-Taastrup Kommune, Region Hovedstaden, Gate 21, RUC og Bygherreforeningen lave om på. Til det formål er projekt City Loops startet op for at udvikle og demonstrere metoder og værktøjer, der gør det muligt at skabe kredsløb for materialer og overskudsjord fra renovering og nedrivning.

Ideen til projektet opstod i Danmark og har inspireret flere byer i Europa, og dermed bidrager vi til løse et problem, der gør sig gældende verden over. Projektet samler syv europæiske byer: Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal) og Sevilla (Spanien), Høje-Taastrup og Roskilde, som mandag den 28. oktober skriver under på en deklaration, hvor de forpligter sig til at arbejde med de udfordringer, der ligger i at få de forskellige led i byggeriet til at tænke i materiale-kredsløb.

- Verden har brug for, at vi i langt højere grad bliver i stand til at kunne genbruge byggeaffald til nye byggerier og dermed spare en masse ressourcer og energi på at skaffe helt nyt sand, grus og sten. Projektet, som Region Hovedstaden har taget initiativ til, vil søge at løse den udfordring. At vi i dag slet ikke er i stand til at genbruge materialer i den grad vi ønsker det, er en udfordring, der skal løses på tværs – i Danmark og i Europa. Det er derfor dette projekt er vigtigt og rummer en masse potentiale, siger formand for Region Hovedstadens Klimaudvalg, Kim Rockhill.

Udfordringen med at genanvende byggematerialer er, at der er rigtig mange forskellige led i sådan et genanvendelses-kredsløb. Det skal sikres, at genanvendelige materialer bevares, når bygninger nedrives, og kvaliteten af materialerne skal testes, så det fx sikres, at de ikke indeholder farlige stoffer som PCB inden de genbruges. Der skal skabes en pålidelig og velfungerende forsyningskæde, hvor materialerne kan opbevares og afsættes til andre byggeprojekter, som skal kunne stole på at de kan få de nødvendige mængder i den rette kvalitet. Der skal udvikles produkter og metoder, som erstatter fx sand, grus og sten med genanvendte byggematerialer og overskudsjord. Og det hele skal være en god forretning, så virksomheder og forbrugere vælger disse løsninger. Det er disse udfordringer vi tackler i City Loops.

De danske demonstrationsprojekter gennemføres i Høje Taastrup og Roskilde.

I Høje-Taastrup er der flere byfornyelsesprojekter og byudviklingsprojekter i gang. I forbindelse med CityLoops, skal kommunen udvikle løsninger for flow af materialer mellem byggepladserne. Det sparer både CO2 og råstoffer, man mindsker kørsel af materialerne og sparer på energien, der skal til for at fremstille materialerne, samtidig med at man ikke behøver at udvinde nye råstoffer.

- I fremtiden skal vi alle genbruge og genanvende mere end vi gør i dag. Det gælder i høj grad også byggeriet, hvor det for eksempel er helt oplagt at bruge byggeaffald fra nedrivninger som materialer i nyt byggeri. Og her er det, at vi som kommune kan gå forrest og stille krav til vores byggeri, siger Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Også i Roskilde Kommune er der stort fokus på bæredygtigt byggeri. Tidligere i år vedtog kommunen, for eksempel, at alle større kommunale nybyggerier skal have bæredygtighedscertificeringen DGNB. Desuden arbejder Roskilde Kommune bevidst og ambitiøst med en formuleret ejendomsstrategi og bruger bygherrerollen aktivt for at skubbe på udvikling af byggeriet og implementering af verdensmålene. Bæredygtighed er et centralt omdrejningspunkt for beslutningsprocesserne. Musicon anvendes som et laboratorium for at afprøve og udvikle metoder, som efterfølgende kan komme samfundet til gode.

- Som offentlig bygherre har vi en særlig forpligtigelse, når det handler om at skubbe byggeriet i en bæredygtig retning. Ikke bare i Roskilde Kommune, men også hos andre. Det er ambitionen, at de erfaringer og den viden, vi skaber i City Loops, skal sprede sig som ringe i vandet til alle landets kommuner, siger Roskilde Kommunes borgmester Tomas Breddam.

City Loops har fået 75 mio. kr. af EUs Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 mio. kr. går til de danske partnere. Der er opstart oktober 2019, og projektet løber over fire år.

Dato: 25. Oktober 2019

Senest opdateret:

25. Oktober 2019