You are here

Nyt tilbud til børn med autisme på Absalons Skole

Af Holger Petersen, Kommunikation, Skole og Børn
  • Skoleleder Kasper Nyholm, Absalons Skole

    - Der tegner sig et spændende projekt, som kommer til at gøre en forskel ikke kun for Nest-klassen, men for skolen som helhed, siger skoleleder Kasper Nyholm, Absalons Skole.

Absalons Skole samler næste skoleår 16 elever, hvoraf fire har autisme, i en særlig "Nest-inspireret" klasse. Det har man haft rigtig gode resultater med i en skole i Århus.

Elever med autisme, der går i såkaldte Nest-klasser, udviser efter nogle år klart mindre adfærd, der er forbundet med autisme. Der er ikke forskel på deres trivsel og fravær i forhold til jævnaldrende elever. Fagligt klarer de sig også enten forventeligt eller bedre end forventet.

Det kan man læse i en rapport fra et forskningsprojekt, der har undersøgt resultaterne på bl.a. Katrinebjergskolen i Århus. De lovende resultater er baggrunden for, at Roskilde Kommune nu får sin første Nest inspirerede klasse.

- Nest-klasser kan bidrage til, at vi i højere grad lykkes med at skabe inkluderende læringsmiljøer for flere børn. Det ser lovende ud, og det vil være fantastisk, hvis vi kan opnå lige så gode resultater for børnene i Roskilde Kommune, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning.

Klassen på Absalons Skole, der starter i skoleåret 1921/22, vil som udgangspunkt have 16 elever, hvoraf fire har en autismespektrum forstyrrelse, mens de 12 andre ikke har. De fire elever med autisme indgår i den almindelige visitationsproces. Det betyder, at der vil være en tæt dialog mellem dagtilbud, PPR, skole og forældre om, hvilke børn der får tilbuddet.

- Skole- og Børneudvalget har besluttet, at Nest-klassen skal placeres på Absalons Skole, hvor der i de kommende år vil være børn til to almindelige klasser og en Nest-inspireret klasse på en årgang. Skolen har et elevgrundlag, en fysisk indretning og en central geografisk placering, som egner sig godt til en Nest-klasse, forklarer Jette Henning.

De 16 elever skal gå i samme klasse og undervises af to medarbejdere efter specialpædagogiske principper. Der er fokus på klasserummets indretning, så det fx kan opdeles i mindre grupper. Og der kommer visuelle støttesystemer i brug, som især børn med autisme ofte har stor glæde af. 

Relevant og ambitiøs

På Absalons Skole er Skolebestyrelsen og det lokale MED-udvalg i deres høringssvar positivt indstillede over for at få en NEST-klasse på Absalons Skole, og de finder etableringen af en NEST-klasse både relevant og ambitiøs.

Den vurdering deler skoleleder Kasper Nyholm, Absalons Skole. Han er glad for, at Absalons Skole nu får mulighed for at skabe endnu bedre vilkår for inkluderende læringsmiljøer i den danske folkeskole.

- Der er lagt op til et tæt samarbejde mellem PPR, forvaltning og skole. Allerede nu, hvor vi er i fuld sving med at planlægge og organisere, tegner der sig et spændende projekt, som kommer til at gøre en forskel ikke kun for Nest-klassen, men for skolen som helhed. Der er behov for at gå nye veje, og Nest-klassen ser vi som et rigtig godt bud på dette. Vi er ydmyge over for opgaven og vil gøre alt hvad der står i vores magt på at få det til at lykkes, siger Kasper Nyholm.

FAKTA

Aarhus Kommune har længst erfaring med Nest-klasser i Danmark. De første startede i august 2016. Men Slagelse, Greve og flere andre kommuner er også ved enten at oprette eller har oprettet Nest-inspirerede klasser.

De professionelle aktører omkring Nest vurderer alle, at Nest lykkes med at skabe inkluderende læringsfællesskaber.

I New York, hvor Nest konceptet er udviklet, er erfaringerne, at børn med autisme fagligt klarer sig næsten på niveau med, hvis ikke lige så godt, som deres klassekammerater.

Dato: 28. August 2020

Senest opdateret:

28. August 2020