You are here

Over 300 Svogerslevborgere diskuterede byudvikling
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Hvordan kan Svogerslev videreudvikle sig som et godt og attraktivt bysamfund i det grønne? Det spørgsmål har borgerne nu diskuteret i over et år. Resultatet bliver en helhedsplan, som skal vedtages politisk.

460 deltog i det opstartende borgermøde i januar 2019. 100 borgere meldte sig til en sparringsgruppe, der er kommet med gode input til helhedsplanen over to workshops, hvor 50 mennesker deltog på hver. Og senest var ca. 320 Svogerslevborgere til møde med gode ideer og input til diskussionerne om Svogerslevs fremtid.

Det imponerende engagement kunne borgmester Tomas Breddam sige et stort tak for på mødet.

Derefter fortalte han lidt om baggrunden for helhedsplanen:

”Svogerslev ligger jo solidt placeret i Roskildes Grønne Ring, omgivet af smuk natur, der bølger ned mod Roskilde Fjord, lige vest for Roskilde by. Men Svogerslev har også brug for et løft.
På boligmarkedet bliver ældre boende i parcelhusene, fordi der ikke er andre tilbud i byen.  Derudover fungerer Svogerslev bymidte i dag ikke optimalt som centrum for byen.
Naturen og de grønne områder er byens helt store styrke, men også her er der rum for forbedring”, sagde borgmesteren.

Derfor satte Plan- og Teknikudvalget i november 2018 gang i arbejdet med en helhedsplanen - for at samle trådene for de mange projekter, der var i gang, og for at sætte en samlet retning for udviklingen af Svogerslev i fremtiden. En retning, som borgerne i høj grad selv har været med til at udvikle.

Helhedsplanens tiltag skal vedtages politisk før de kan blive til noget –og helhedsplanen kan ikke realiseres af Roskilde Kommune alene.

Flere tiltag er afhængig af privat finansiering og projektudvikling. Her skal der være udefrakommende investorer, der kan se potentialet i Svogerslev. Andre tiltag kan måske udvikles af engagerede borgere i Svogerslev.

Næste skridt er at få indarbejdet de mange gode idéer i planen. Herefter skal den til politisk behandling igen.

Se udkastet til helhedsplan her

Dato: 21. Januar 2020

Senest opdateret:

21. Januar 2020