You are here

Projekter til Roskilde Kommunes Klimafond

Af Klimakoordinator Trine Keinicke Sørensen
Roskilde Kommunes Klimafond indkalder projektforslag. Fokus i 2021 er på projekter, der kombinerer klimadagsorden med fx sundhed, affald, transport, biodiversitet eller fødevarer.

Roskilde Kommune ønsker at igangsætte klimainitiativer blandt kommunens virksomheder, videninstitutioner og interesseorganisationer. Der er derfor oprettet en Klimafond. Fonden skal støtte op om Roskilde Kommunes Klimapolitik og indsatser i Klimaplanen ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder omkring klima mellem erhverv, videninstitutioner og foreninger/institutioner/interesseorganisationer i Roskilde Kommune.

Fokus i 2021

Der er fokus på støtte til projekter, der kombinerer klimadagsorden med fx sundhed, affald, transport, biodiversitet eller fødevarer.

Målgruppe

Klimafondens målgruppe er erhverv, videninstitutioner samt foreninger/institutioner/interesseorganisationer i Roskilde Kommune.

Krav til projekter

Projekter støttet af Klimafonden skal leve op til følgende:

  • støtte op om den CO2-reducerende indsats i Roskilde Kommunes Klimapolitik og Klimaplan
  • have relation til Roskilde Kommune eller Roskilde Kommunes borgere
  • have projektdeltagere med forankring i Roskilde Kommune
  • have flere uafhængige deltagere
  • have deltagelse af videninstitutioner og erhverv eller videninstitutioner og foreninger/institutioner/interesseorganisationer
  • komme med delvis medfinansiering (fx timer).

Støtte fra klimafonden må gerne bruges som medfinansiering til andre ansøgninger.

Såfremt en projektide falder inden for de listede kriterier, kan ansøger forud for indsendelse af endelig ansøgning kontakte Roskilde Kommune ved at maile en foreløbig ansøgningstekst til specialkonsulent Trine Keinicke Sørensen (trineks@roskilde.dk) med henblik på mundtlig sparring omkring projektet.

Krav til ansøgningens indhold og ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være på 2-3 sider og indeholde:

  • Oplysning om ansvarlig kontaktperson samt projektdeltagere
  • Beskrivelse af projektets formål og indhold
  • Projektets tidsplan
  • Budget indeholdende det ansøgte beløb og egenfinansiering

Ansøgningsfristen er torsdag den 30. april 2021.

Ansøgninger sendes ved at benytte denne formular.

Dato: 22. Februar 2021

Senest opdateret:

22. Februar 2021