You are here

Roskilde Kommune underskriver klimasamarbejdsaftale med regeringen
Af Line Rieck
Transportminister Benny Engelbrecht og borgmester Tomas Breddam har fredag den 13. november underskrevet en klimasamarbejdsaftale om Roskilde Kommunes satsning på grøn transport.

Aftalen indeholder både gamle og nye elementer. Roskilde Kommune forpligter sig blandt andet til, at interne buslinjer skal være grønne. Det mål har kommunen allerede opfyldt sidste år. Men aftalen indeholder også en målsætning om, at alle nye udbud af tværkommunale busser skal være CO2-neutrale. Samtidig er der fokus på, at nye kommunale personbiler og andre køretøjer skal være CO2-neutrale.

”Her i Roskilde Kommune har vi meget stor fokus på al grøn transport – både den kollektive og den, vi som kommunen selv kan bidrage med. Vi er i Roskilde nået rigtig langt med el-busserne – og vi skal endnu videre, og sikre gode forbindelser på tog til vores mange pendlere og studerende. Det har jeg selvfølgelig vendt med ministeren, da vi mødtes i dag, siger borgmester Tomas Breddam.

Roskilde Kommune er desuden netop blevet godkendt som den 3. danske kommune, der planlægger efter de såkaldte C40-mål. Det betyder, at hvis kommunen gennemfører den strategiske klima- og energiplan, som den foreligger nu, samtidig med at fokus øges på visse områder, så er det er realistisk for Roskilde Kommune at nå Paris-aftalens mål om CO2-neutralitet i 2050.

”Roskildes fulde satsning på el-busser har allerede vist sig at være en model for mange andre kommuner. Derfor er jeg rigtig glad for, at Roskilde nu også træder ind i kredsen af de store danske kommuner, der forpligtiger sig i en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Ambitiøse og fremsynede kommuner er helt afgørende for at komme i mål med regeringens 70-procents reduktionsmålsætning for udledning af CO2,” siger transportminister Benny Engelbrecht.

Roskilde er den 12. kommune, der indgår en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Med aftalerne binder kommunerne sig til at omlægge både den kollektive transport og resten af kommunens kørsel til emissionsfrie køretøjer, mens regeringen forpligtiger sig til at arbejde for konkrete tiltag, der blandt andet forbedrer kommunernes rammer for yderligere at fremme den grønne omstilling.

Dato: 13. November 2020

Senest opdateret:

13. November 2020