You are here

Roskilde og 19 andre danske kommuner bliver spydspids i klimakampen
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
  • Elbus_i_Roskilde_centrum

    Roskilde Kommune byder ind i det danske klimaprojekt DK2020 med erfaringer med blandt andet elbusser, energioptimering af bygninger og aktivt ejerskab af de kommunale energiselskaber.

Der er forskel på Hong Kong, New York og Roskilde. Alligevel skal Roskilde sammen med 19 andre kommuner med inspiration fra klodens megabyer - og fra hinanden - udvikle nye og endnu mere ambitiøse klimaplaner.

De 20 kommuner er udvalgt blandt 31 ansøgere til det danske klimaprojekt DK2020, som skal sætte skub i arbejdet for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.

Fonden Realdania står sammen med det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank Concito bag projektet.

C40-netværket, også kaldet C40 Cities Climate Leadership Group, er et netværk af megabyer og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser.

Det verdensomspændende netværk har i dag 88 medlemsbyer, svarende til en tolvtedel af Jordens befolkning og en fjerdedel af Jordens BNP.

"Vi har ambitiøse klimamål i Roskilde, og vi er langt fremme fx på transportområdet, men jeg ser meget frem til den inspiration, vi kan få i det her netværk.
Danske kommuner, som fx Samsø og Sønderborg, kan noget omkring grøn energi, vi kan lære af, ligesom dele af den store internationale videnbank helt sikkert også kan skaleres ned til vores niveau.
Omvendt er vi i Danmark gode til at få borgernes perspektiv med i udviklingen af nye initiativer, det tror jeg vil være en inspiration for de store udenlandske C40 byer", siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

"Roskilde kan ligeledes byde ind med vores erfaringer med blandt andet elbusser, energioptimering af bygninger og aktivt ejerskab af de kommunale energiselskaber, mens andre kommuner har koncentreret sig om andre indsatsområder, vi kan få glæde af", siger udvalgsformanden.

Fakta

De udvalgte kommuner til DK2020 er: Albertslund, Allerød, Assens, Fredericia, Frederiksberg, Frederikshavn, Helsingør, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Køge, Lejre, Lemvig, Lolland, Middelfart, Randers, Roskilde, Samsø, Sønderborg, Vejle, Aarhus.

Baggrunden for DK2020 er rapporten "Deadline 2020", som det internationale bynetværk C40 udgav sammen med konsulentbureauet Arup i 2016 i kølvandet på Parisaftalen.

Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40% af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

Efter at have udgivet Deadline2020 rapporten har C40 udarbejdet en global vejledning i, hvordan bynetværkets 94 medlemsbyer kan udarbejde klimaplaner, der kan levere Parisaftalens mest ambitiøse 1,5°C målsætning.

Det er denne globale og ambitiøse tilgang, der nu bliver mulig for 20 danske kommuner at realisere gennem DK2020.

Forskning fra FNs klimapanel IPCC og C40 har demonstreret, at forskellen mellem 2°C og 1,5°C er markant.
Som et af mange eksempler vil et 2°C opvarmningsscenarie indebære, at 350-500 millioner af verdens befolkning oplever trusler mod deres fødevaresikkerhed sammenlignet med 35-50 millioner ved 1,5°C opvarmning.

 

Kontakt

By, Kultur og Miljø Sekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling By Kultur og Miljøsekretariatet
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 08. Maj 2019

Senest opdateret:

08. Maj 2019