You are here

Statslig smøl truer forskerpark

Af Holger Petersen
Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Roskilde Kommune og Region Sjælland har i årevis arbejdet hårdt på at få etableret DTU Risø Park som forskerpark for grøn teknologi. Statsligt smøl risikerer nu at trække tæppet væk under projektet. Alene Region Sjælland har investeret over 100 mio. kr. i parken.

DTU Risø Park ved Roskilde er visionen om en forskerpark, som skulle have været et europæisk udviklingscentrum for bæredygtige teknologier og skabe tusindvis af nye danske jobs. Nu ser projektet ud til at kuldsejle. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) lægger nemlig op til at flytte en væsentlig del af sine forskeraktiviteter fra Risø Park til hovedsædet i Lyngby i løbet af de næste to år.

Beslutningen kommer efter at DTU i en årrække har forsøgt at få selveje over bygningerne i Risø-området af staten. DTU ønsker selveje på bygningerne, så man ligesom i Lyngby kan udvikle området optimalt. En del af faciliteterne på Risø er utidssvarende, men efter tre års tovtrækkeri er det stadig ikke lykkes DTU at få en afklaring. Beslutningen er blevet skubbet rundt mellem foreløbigt tre forskellige ministerier, og der er stadig ikke truffet en politisk beslutning på Christiansborg.

- Jeg forstår til fulde den beslutning, som DTUs bestyrelse har truffet, for de er naturligvis nødt til at sikre de bedst mulige forskningsfaciliteter, og det siger sig selv, at de ikke bare kan vente år efter år på en afklaring. Men jeg er dybt frustreret over situationen og over, at staten ikke kaster alt ind på at understøtte et projekt, som kan skabe tusindvis af arbejdspladser og sikre Danmarks fortsatte føring inden for grøn energi, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune.

220 mio. kr. investeret

I Region Sjælland kalder regionsrådsformand Jens Stenbæk også DTUs beslutning for forventelig, når staten ikke bidrager til realiseringen. Region Sjælland har de seneste år investeret over 220 mio. kr. i cleantech. Halvdelen af pengene er gået direkte til udvikling af aktiviteter på Risø.

- Det er skatteborgernes penge, som vi er forpligtet til at følge til dørs. Vi kan ikke blot se til, at forventninger og visioner brister på grund af papirnusseri og bureaukrati. DTU Risø Park vil på længere sigt kunne blive Europas førende cleantech forskerpark og dermed gøre området til et europæisk udviklingscentrum for bæredygtige teknologier. Det har vi fortalt om igen og igen, og alligevel er der ikke sket noget. Vi har brug for DTU som en stærk partner til at skabe udvikling, vækst og arbejdspladser, og dette projekt handler ikke kun om vores region – det har potentiale til at sætte Danmark endnu mere på det forskningsmæssige verdenskort, siger Jens Stenbæk.

Han peger på, at Region Sjælland i forvejen er præget af få videnstunge virksomheder.

- Derfor er det i særdeleshed problematisk, når et vigtigt fundament for at tiltrække sådanne virksomheder til Region Sjælland forsvinder, konstaterer Jens Stenbæk.

Appel til ny regering

Borgmester Joy Mogensen og regionsrådsformand Jens Stenbæk appellerer til en kommende ny regering om at tage ansvar og vise handlekraft i sagen.

- Nu har vi igen og igen hørt valgløfter om vækst, mere grøn teknologi, mere innovation, flere arbejdspladser og så videre og så videre. Nu er det tid til, at der landspolitisk bliver sat handling bag ordene. Tag en beslutning og giv Risø Park det blå stempel. Dette er sidste udkald, lyder det samstemmende.

Fakta om Risø Park:

Bag projektet står Roskilde Kommune, Region Sjælland, DTU, RUC, Siemens og SEAS NVE, som i tæt samarbejde arbejder på at skabe en unik, internationalt orienteret, bæredygtig forskerpark med direkte tilknytning til forskningsmiljøerne på DTU Risø og Roskilde Universitet. På området arbejdes der målrettet med at skabe en forskerpark i international klasse for cleantech-virksomheder – i naturlig tilknytning til de eksisterende aktiviteter på Risø-området.

 

Dato: 25. Juni 2015

Senest opdateret:

11. Marts 2019

Kommentarer

Placering

Det virkeligt gode projekt er jo planlagt med en forkert placering, så vi er mange, der desværre håber på at det lykkes at få det smølet ihjel. Det havde været bedre fra starten at planlægge det stationsnært (fx i områderne tæt på RUC), hvor det ikke ville give de landskabelige og trafikale forringelser, som RISØ-placeringen ville medføre.
Så er Lyngby nok trods alt bedre - hvis man hæver sig lidt over det sogneråds-politiske niveau og ser uhildet og overordnet på sagerne.