You are here

Særlig indsats hjælper borgere i udsatte boligområder

Af Line Rieck
  • Særlig indsats hjælper borgere i udsatte boligområder

    Beskæftigelses- og Socialudvalget besøgte i sidste uge det lokale jobcenter i Æblehaven og Rønnebærparken.

Tryghed, tillid og tilgængelighed hjælper langtidsledige videre. Det viser det foreløbige resultat i Æblehaven og Rønnebærparken, hvor et lokalt jobcenter i samarbejde med Boligselskabet Sjælland har sat skub i en gruppe ledige beboeres vej til arbejdsmarkedet.

I marts 2018 rykkede en gruppe medarbejderne fra Roskilde Jobcenter teltpælene op og slog sig ned for en to-årig periode i boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken, hvor ledigheden er særlig høj. Det blev starten på en indsats, der det første år har haft positive virkninger. Faktisk er 45 af de 133 borgere i projektet, nu afklaret og videre i f.eks. uddannelse, job eller andet som f.eks. fleksjob, ressourceforløb, førtidspension. Til at starte med var alle langtidsledige med forskellige fysiske eller psykiske udfordringer. Resultatet vækker begejstring hos borgmesteren:

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at hjælpe så mange borgere videre allerede. Jeg er sikker på, at det har meget at sige, at medarbejderne er til stede på borgernes hjemmebane, hvor borgerne føler sig mest trygge, fortæller borgmester Joy Mogensen.

At det netop er Æblehaven og Rønnebærparken, der er udvalgt til projektet, er ikke tilfældigt. Ser man på ledigheden her, er den 41,3 % for beboere i den arbejdsdygtige alder. 54,4 % af denne gruppe har desuden grundskolen som højeste uddannelsesniveau. I projektet kan medarbejderne intensivere indsatsen bl.a. fordi de har færre borgere pr. sagsbehandler end i det almindelige jobcenter, ligesom borgerne kan møde op uden aftale.

- Det er utroligt positivt, at kommunen og boligselskabet tænker i nye baner. Æblehaven og Rønnebærparken har brug for at komme ind i en positiv spiral, og et initiativ som dette skubber området og beskæftigelsen i den rigtige retning, siger formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget Bent Jørgensen.

Tæt samarbejde med boligselskabet

De foreløbige gode resultater er dog ikke opnået alene. Projektet foregår nemlig i tæt samarbejde med Boligselskabet Sjælland, der blandt andet står klar med økonomiske rådgivere, der kan vejlede borgerne i de økonomiske spørgsmål, der måtte dukke op:

- Det er en utrolig vigtig indsats for boligområderne, og derfor er det fantastisk, at det kører på skinner og når de mål, der er sat. Det er den lokale, håndholdte indsats, der virkelig virker og hjælper beboerne, siger udviklingschef Francisco "Paco" Ortega, som også glæder sig over, at flere beboere allerede er kommet i arbejde eller uddannelse.

Ser man nærmere på tallene for de borgere, der har afsluttet projektet, er 16 % kommet i ordinært arbejde, 9 % i uddannelse og 20 % er startet i et ressourceforløb, 44% er afsluttet af andre årsager.

Det er ikke kun tallene, der taler varmt om indsatsen. Flere af de borgere, der har deltaget i projektet, fortæller nemlig, at relationen til sagsbehandleren har været mere personlig og tryg. De gode resultater giver ikke anledning til at skrue ned for den målrettede indsats. Projektet løber nemlig indtil 1. marts 2020.

Projektleder: Det handler om motivation og nærhed

Elife Keskin er projektleder for den særlige beskæftigelsesindsats i Æblehaven og Rønnebærparken. Hun har selv en stor del af samtalerne med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

"Det handler om motivation. Sammen med den ledige prøver jeg at finde ud af noget som vedkommende har rigtig meget lyst til. Og så tror jeg det betyder meget, at vi er i området. Det er meget let at komme herind, og man behøver ikke vente til det næste aftalte møde", siger hun.

Elife og hendes kolleger holder til i nogle midlertidige kontorer midt i boligområdet.

Ifølge Elife har hver sagsbehandler færre sager samtidigt. Det betyder, at de ledige oplever, at der er tid til at mødes oftere end de fire gange om året, som loven kræver.

"Det er også med til at motivere, for vi har mulighed for at være aktive og vise interesse for hver enkelt", vurderer Elife. 

Dato: 08. April 2019

Senest opdateret:

08. April 2019