You are here

Samarbejde mellem landsbyer styrker lokale virksomheder

Af Sophia Liv Bergmann
Der var fuldt hus, da Ågerup og Omegns Landsbyråd afholdt netværksmøde og workshop den 1. november 2017 på Lindebjergskolen.

Ågerup og Omegns Landsbyråd har i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde og Roskilde Kommune taget initiativ til et projekt kaldet Klyngelandsby, som har til formål at afdække muligheder og barrierer for udvikling af bæredygtige erhverv i området.

Lokale erhvervsdrivende og andre interessenter viste stor interesse for at være med til at præge den erhvervsmæssige udvikling i deres lokalområde og var mødt talstærkt op til en eftermiddag med borgmestertale, foredrag, workshop og netværk.

Som inspiration havde projektet hyret Tina Unger fra ”En del af Herslev” og Søren Knudsen, medstifter af FarmBackup, som hver især holdt oplæg om vejen fra forretningsidé til virkelighed. Der blev diskuteret livligt på kryds og tværs i de forskellige workshop-grupper, og da dagens ideer blev gennemgået, stod det bl.a. tydeligt, at man ønsker et lokalt netværk for erhvervslivet.

De 13 landsbyer nord for Roskilde som er med i projektet: Gerdrup, Gundsølille, Herringløse, Hvedstrup, Kirkerup, Lille Valby, Risø Huse, Slæggerup, St. Valby, Tågerup, Østrup, Østrup Holme, Ågerup.

Landsbyrådet har fra Udvalget for Vækst Erhverv og Globalisering fået bevilget kr. 75.000 til projektet og søger yderligere midler i andre relevante fonde.

For yderligere oplysninger kontakt Jens Pedersen på tlf. 29 72 23 34 eller mail formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk

Dato: 08. November 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019