You are here

Screening skal opdage fysiske sygdomme hos psykisk syge

Af Johanne Breum Jacobsen, Social, Job & Sundhed.
  • Screening skal opdage fysiske sygdomme hos psykisk syge

    Målet med screeningen er at opdage en forværring i borgernes sundhedstilstand tidligere, så de hurtigst muligt kan komme til lægen og i eventuel behandling.

Borgere i botilbud har sjældent overskud til at pleje deres fysiske helbred, når psykiske og sociale udfordringer stjæler fokus. Derfor skal en anerkendt digital løsning hjælpe personalet til at opdage sygdomstegn hos netop denne gruppe borgere.

Mavesmerter, tandpine og vedvarende hoste kommer alt for ofte i anden række hos borgere med psykiske lidelser og svære sociale udfordringer. Det skal kommunens anerkendte screening "Sundhedshjulet", der i dag bruges på ældreområdet, nu lave om på. Roskilde Kommune har fået grønt lys af Sundhedsstyrelsen til at udvikle hjulet, så det kan tages i brug på de socialpsykiatriske botilbud. Formålet er at opdage en forværring i borgernes sundhedstilstand tidligere, så de hurtigst muligt kan komme i behandling:

- Vi taler om borgere, der sjældent går til lægen med fysiske smerter, fordi deres psykiske og sociale udfordringer giver dem rigeligt at slås med. Her kan Sundhedshjulet være en rigtig god løsning, dels fordi det er nemt at bruge, dels fordi det helt systematisk viser ændringer i borgerens sundhedstilstand, forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune.

Registrerer ændringer i borgerens tilstand

Sundhedshjulet er et digitalt værktøj, som i dag bruges af hjemmeplejen til at notere ændringer og forværringer i ældre borgeres tilstand. På den måde kan sundhedspersonalet holde øje med borgerne til hverdag og reagere allerede ved tidlige tegn på sygdom.

Baggrunden for, at man nu vil udvikle hjulet til at hjælpe borgere med svære psykiske lidelser, er, at de ofte har dårligt fysisk helbred og lever kortere tid end gennemsnittet. Sygdomme opdages ofte meget sent og bliver overskygget af borgerens psykiske tilstand. Der er nemlig tale om en gruppe, der sjældent går til lægen med fysiske smerter, fordi deres psykiatriske diagnose giver dem rigeligt at slås med.

Sundhedshjulet, der også er kendt som "Roskildehjulet", har tidligere modtaget stor opmærksomhed og er blevet anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Værktøjet, der startede ud som en papskive med forskellige fokuspunkter, fungerer i dag som et digitalt værktøj. 

Fakta

  • Sundhedshjulet har været i brug siden 2010 og har siden 2014 været digitalt. Det bruges ved, at medarbejderne i hjemmeplejen registrerer deres observationer systematisk for tidligt at kunne opspore forværringer i borgerens helbredstilstand.
  • Det er Sundhedsstyrelsen, der har finansieret det nye projekt med videreudviklingen af hjulet med et beløb på i alt 2.970.288 fra puljen "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommuner med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper".
Dato: 11. December 2018

Senest opdateret:

18. Marts 2019