You are here

Se vandrefalken på Roskilde Domkirke på falketv

Af Lars Elmsted, kommunikation i By, Kultur og Miljø
 • Falketv

 • mobilfoto_Lars_Christiansen_Roskilde_Domkirke

  Dette mobilfoto af Lars Christiansen, Roskilde Domkirke, viser vandrefalken på besøg mandag morgen lige ud for det vindue, hvor den har fået en redehylde.

 • Vandrefalk

  Redebrættet sidder på det nordre tårn - på den side, der vender mod fjorden. Pladen for vinduet er kun midlertidig, mens der installeres et web-cam, som sender live døgnet rundt.

 • Vandrefalk_ved_Roskilde_Domkirke

  Vandrefalk ved Roskilde Domkirke nordre tårn. Foto Niels Jørgen Rasmussen

Der er nu sat en redehylde op på Roskilde Domkirke i håbet om at få et ynglende falkepar. Hylden overvåges døgnet rundt af et web-cam, som kan følges fra Roskilde Domkirkes hjemmeside.

Se falketv her via Roskilde Domkirkes hjemmeside

Overalt på Domkirkepladsen kan man i disse tider finde dele af duer, alliker og skader. Vinger, hoveder og fjer drysser ned fra det Nordre tårn i Roskilde Domkirke. Årsagen er en vandrefalk.

Vandrefalken har tidligere været forsvundet som ynglefugl i Danmark, og Roskilde Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har opfordret Roskilde Domkirke til at opsætte en redehylde til vandrefalken.

Håbet er, at den store fugl vil slå sig ned og yngle. Et videokamera er opsat, så falkens færden og forhåbentlige redebygning kan følges af alle interesserede via domkirkens hjemmeside .

Tidligere truet fugl

Vandrefalken som ynglefugl forsvandt helt i 1972 ifølge Dansk Ornitologisk Forening, men de senere års indsats med bedre beskyttelse og forbud mod falkonervirksomhed m.m. betyder, at fuglen genindvandrede i 2002.

Sidste år lykkedes det 20 falkepar at yngle. Men hvor vandrefalken normalt yngler på skrænter ved Møns Klint, Stevns Klint og på Bornholm, er den nu kommet til byen.

Vandrefalke er tidligere blevet set i tårnet på Roskilde Domkirke, blandt andet blev to set i marts 2017. Den nuværende vandrefalk har været på besøg fra tid til anden, men det er først nu, den er en så hyppig gæst, at man vil forsøge få den til at bygge rede. Om det lykkes, vil tiden vise.

Om vandrefalke

 • Et af verdens hurtigste dyr med hastigheder op til 390 km i timen
 • De typiske ynglepladser er på klinter og skrænter på Møns Klint, Stevns Klint og Bornholm
 • Vandrefalkens føde udgøres af mellemstore fugle på op til 1 kg
 • Kuldstørrelse: 3-4 æg

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

 

 

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 07. Marts 2019

Senest opdateret:

07. Marts 2019