You are here

Slut med gummistøvler på Ramsøstien
Af Lars Elmsted, Kommunikation, By, Kultur og Miljø
Nu står en 110 meter lang træbro klar som en del af Ramsøstien. Den er opført på en strækning, der i en del år har været meget våd, og de seneste år har været så sumpet, at det ikke har været muligt at gå der.

Med den nye træbro er den 6 km. lange vandrerute igen intakt - og vandrere på den 64 km. lange Gudernes Stræde, som Ramsøstien er en del af, slipper også for en omvej.

Broen starter ved det vestlige fugletårn i Ramsødalen (tæt ved Ramsø Søgård) og løber 110 meter mod vest. Den er bygget af rubinie træ, som har den egenskab, at det nemt klarer sig i 40 år eller mere, selv om det er i tæt jordkontakt.

Træbroen har længe været på ønskesedlen, fordi det ikke er muligt at komme andre veje igennem, så mange har måttet vende om og gå tilbage, når de nåede til sumpstrækningen.

Stien løber på Ramsø Kildeplads, og grunden til at træbroen først kommer nu er, at kommunen har måttet afvente, at HOFOR har renoveret boringerne på kildepladsen. Det projekt har været undervejs i nogle år, men nu er stien igen farbar, også uden gummistøvler - hvis det altså er tørvejr.

Fakta
Ramsødalen er et landskab med græssede enge, moser og søer. En stor del af området er fredet og er desuden et EU-fuglebeskyttelsesområde.
Fra Gadstrup til Ramsømagle og fra Ramsø Søgård til Ringstedvej ved Øm forløber en afmærket vandrerute på ca. 6 km.
Der er 2 fugletårne langs ruten.
Der er også adgang fra Gøderup og fra Kirke Syv.
Ruten forløber både på privat og på offentligt ejede arealer, dog fortrinsvis på arealer, der tilhører HOFOR.

Gudernes Stræde er et 64 km. langt stiforløb mellem Mosede Fort (ved Køge) og Vellerup Vig nordvest for Kirke Hyllinge. Ramsøstien er en del af Gudernes Stræde.

Kontakt

Veje og Grønne områder
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Veje og Grønne områder
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00
Dato: 04. September 2019

Senest opdateret:

04. September 2019