You are here

Søg tilskud til udviklingsprojekter og aktiviteter

Af Erhvervsafdelingen
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune søger vækstfremmende initiativer og projekter, som kan understøtte indsatsområderne i erhvervs- og vækstpolitikken og/eller i turismepolitikken.

Formelle krav til projektet:

  1. Projekter, som der søges tilskud til, skal understøtte målsætningerne eller intentionerne i Roskilde Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik og/eller turismestrategi.
  2. Ansøgningerne under 25.000 kr. og over 250.000 kr. kan ikke komme i betragtning til tilskud.
  3. Der gives ikke tilskud til drift, udvikling og etablering af private virksomheder.
  4. Ansøger skal finansiere minimum 50 % af de samlede udgifter for projektet. Dette kan godt ske gennem arbejdstimer.
  5. Budget skal vedlægges som bilag til ansøgningen.
  6. Projektet skal tage sit udgangspunkt i Roskilde Kommune.
  7. Efter endt projekt skal slutregnskab og slutrapport indsendes til Roskilde Kommune.
  8. En ansøgning der har fået tilskud skal som udgangspunkt tilbagebetale hele tilskuddet, hvis det planlagt projekt aflyses/ikke gennemføres.
  9. Vurderes to projekter, at have samme kvalitet, vil ansøgere der ikke tidligere har modtaget støtte fra puljen blive foretrukket.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 24. januar 2020 kl. 12.00

Ansøgninger behandles 28. februar 2020

Sådan søger du

Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail til erhverv@roskilde.dk 
Spørgsmål kan rettes til erhvervschef Jens Thornsen på telefon nr. 24 79 08 59.

Dato: 15. November 2019

Senest opdateret:

21. November 2019