You are here

Solum: Røg kommer ikke til at genere mere
Af Line Rieck
Efter en weekend, hvor røgen fra Solum var slem særligt i Roskilde, melder Brandvæsnet nu om ingen røg. Indsatsen med at rydde op i de store jordvolde, der blev etableret for at sikre branden, er nu lykkes – og efter måneders arbejde ser det nu ud til, at det sidste punktum kan sættes.

Medarbejdere og maskiner fra Solum har i samarbejde med Roskilde Brandvæsen arbejdet intenst siden torsdag i sidste uge på at få rodet op i jordbunkerne for at få temperaturen på biomassen ned.

- Vores udfordring de seneste uger har været mindre brande i jordvoldene, der har skabt røggener mest i Roskilde, særligt slemt var det i weekenden. I forbindelse med oprydningen, som vi har intensiveret den seneste uge, har vi været nødt til at flytte jorden, og det har altså vist sig, at når gløderne langt nede i jordvoldene får tilført ilt, så opstår der mindre brande, der har betydet røg. Vi valgte i sidste uge at intensivere dette arbejde, så vi forhåbentlig kunne blive færdige inden jul – og det er altså lykkes nu, siger operativ chef Tim Witzner.

De store jordvolde er nu fjernet, og der er kun meget få steder, hvor der stadig er gløder i jorden, der antænder, når de får luft. Solums medarbejdere sørger for at dække disse med jord, når de begynder at ryge.

Operativ chef Tim Witzner har optaget filmen nedenfor på Solum i dag. På videoen står Tim midt på området, hvor branden har været og det mørke, man kan se i baggrunden, er de jordvolde, som har omgrænset branden.

- Nu kan vi sætte et endeligt punktum og holde jul uden lugten af røg fra Solum, siger operativ leder Tim Witzner og understreger, at Solum har fulgt alle Brandvæsnets anvisninger i forhold til arbejdet med jordvoldene og de mindre brande, som det har medført i jorden.

Dato: 18. December 2020

Senest opdateret:

18. December 2020