You are here

Solum: Status på slukning af brand
Af Line Rieck
Branden på Solum er nu rykket til den fase, hvor en endelig slukning er i gang, men det tager tid.

Brandvæsnet flytter fortsat på den brændende bunke haveaffald for at komme ind til kernen af branden, det skaber synlig ild og mere røg. For at genere borgerne i Roskilde mindst muligt koordinerer brandvæsnet indsatsen med vindretningen.

- Siden vi i sidste uge ændrede strategi og nu aktivt arbejder med at slukke branden, har der været en meget positiv udvikling i brandens størrelse. I første omgang består slukningsarbejdet i at udjævne de sidste bunker mekanisk. Formålet er at få tilført luft til de tilbageværende lommer af ild, så de brænder renere og hurtigere. Vi er den seneste uge gået fra tre større bunker til kun én, som har en størrelse på 10x10 meter og 6 meter i højden. I dag vil vi igen foretage en vurdering af branden, og også her vurderes supplerende løsninger til den nuværende mekaniske slukning, fortæller operativ leder Bo Henrik Jensen.

Under det cirka 10 centimeter tykke askelag, er der stadig over 700 grader varmt, og når man fjerner asken, ligger der stadig brandbart materiale.

Brandvæsnet kan stadig ikke sige, hvornår branden er slukket, og desværre blusser den lidt op igen, når der rykkes rundt. Brandvæsnet håber, at vindretningen de kommende dag ikke giver anledning til at sætte arbejdet på pause.

Dato: 18. November 2020

Senest opdateret:

18. November 2020