You are here

Stadion-projekt i Roskilde genstartes
Af Line Rieck
Økonomien i det nuværende stadion-projekt hænger ikke sammen med et minus på 40 mio. kr. Derfor har Økonomiudvalget besluttet at starte en ny lokalplanproces, der giver plads til flere boliger.

Roskilde Kommune har oplevet et konstruktivt og gensidigt respektfuldt samarbejde med FB Gruppen. Desværre har økonomien ikke hængt sammen i projektet.

Hvis det skal være muligt at bygge et nyt stadion, bliver det derfor nødvendigt, at der bygges yderligere en etage på syd-, vest- og nordfløjen af stadion, hvilket vil give flere boliger og dermed indtægter for en projektudvikler. Det nye projekt vil medføre udfordringer for parkering og ændrede skygge- og lysforhold for naboer - derfor sættes en ny lokalplanproces i gang.

- Vi har forsøgt med mange løsninger, men faktum er, at udvikler mangler 40 mio. kr. for, at projektet kan blive en realitet. Roskilde Kommune skal spare 125 mio. kr. på næste års budget. Derfor kan og vil Byrådet ikke udskrive en sådan check, og vi kigger nu på alternativer for at få økonomi i projektet, siger borgmester Joy Mogensen

Forud for beslutningen om en ny lokalplan og udbud er gået mere end to år med udbud, udarbejdelse af lokalplaner og langstrakte forhandlinger siden byrådet i februar 2016 godkendte at gå ind i projektet.

- Projektudvikler FB Gruppen og Roskilde Kommune har haft et konstruktiv samarbejde, men er nu enige om, at der ikke kan opføres et nyt stadion under de nuværende rammer. Nu skal det undersøges, om et højere stadion kan bygges i forhold til blandt andet ændret parkeringsforhold og skyggegener for naboer. Det er sidste forsøg, og det skal forsøges. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det ser svært ud, slutter borgmester Joy Mogensen.

Ændrede rammer for stadion og proces

En ekstra etage vil give mulighed for, at der kan anlægges ca. 190 ungdomsboliger og ca. 125 mindre familieboliger svarende til omkring 75 flere boliger end det hidtidige projekt.

Der går nu en ny lokalplansproces i gang. Det tager et år at udarbejde, og samtidig skal der foretages et nyt udbud efter lokalplanprocessen. Det vil tage minimum 1½-2 år, før en kontrakt på byggeriet kan underskrives.

Flere boliger vil kunne give udfordringer med at finde tilstrækkelige friarealer og parkeringspladser i området.

Dato: 20. Juni 2019

Senest opdateret:

20. Juni 2019