You are here

Staten sylter køreprøver - mens de råber på flere chauffører
Af Michael Dahl Nielsen, Kommunikation
Der er mangel på arbejdskraft i transportbranchen, og Roskilde Kommune er klar til at levere de kommende medarbejdere i form af flygtninge, men lange ventetider hos politiet, på teori- og køreprøver, stopper flygtningene i at komme i job.

I Roskilde Kommune har man i samarbejde med vikarbureauet Flyers og Vognmandsfirmaet Viggo Petersen i Høje Tåstrup udviklet et projekt om at uddanne arbejdsløse flygtninge til chauffører, men projektet er stødt på en statslig barriere. Problemerne skyldes ventetid i færdselspolitiet og manglende mulighed for at forhåndsreservere prøver.

Justitsministeren har forståelse for problematikken, efter at Roskilde Kommune og Høje Taastrup Kommune har skrevet til ministeren, men Søren Pape Poulsen vil ikke prioritere ledige før andre.

- Det er fint, at justitsministeren anerkender alvoren med de lange ventetider, men jeg mener, at det er dybt problematisk, at ministeren ikke prioriterer sagen. Ledige bør komme til køreprøve hurtigere frem for, at en 17-årige kan få et kørekort. Det er simpelthen vigtigere for samfundet som helhed, siger borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har til DI´s Arbejdsgiverforening for Transport og Logistik udtalt at 'et større fokus på mulighederne for at ansætte flygtninge i chaufførjobs kunne være en del af løsningen, på branches udfordringer med at få arbejdskraft nok'.
- Det virker provokerende, at den ene minister efterlyser fokus på at få ledige til at udfylde de tomme chaufførjobs, mens den anden minister ikke vil prioritere køreprøver til dette fokus. Kommunerne er klar til at hjælpe. Flygtningene er klar til at tage job, og vognmændene mangler arbejdskraft. Hvad er det, vi skal koordinere? Jeg har derfor skrevet til ministeren for at stille os til rådighed med viden, så regeringen sammen kan få organiseret en effektiv afvikling af køre- og teoriprøver, så flygtninge og andre ledige kan komme i job, understreger borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

Roskilde Kommunes projekt drejer sig om uddannelse af flygtninge, og ventetiden forringer integrationen og øger kommunernes udgifter, eftersom borgerne er på overførselsindkomster længere tid end nødvendigt. Projektet har potentiale til at uddanne og afsætte flere end hundrede chauffører de kommende år.

Aktuelt har kommunen brug for at forhåndsreservere ca. 200 prøver til det første hold af 40 kursister(40 teoriprøver til b-kørekort, 40 køreprøver til b-kørekort, 40 teoriprøver til lastvognskørekort , 40 køreprøver til lastvognskørekort samt omprøver i alle kategorier).

 

 

Dato: 22. December 2017

Senest opdateret:

18. Marts 2019