You are here

Miljøminister Lea Wermelin besøger stenrev i Roskilde Fjord
Af Nationalpark Skjoldungernes Land
  • stenrev

    Fotograf: Nynne Sørgaard

    Borgmester i Lejre Kommune Carsten Rasmussen, borgmester i Roskilde Kommune Tomas Breddam og miljøminister Lea Wermelin

Miljøminister Lea Wermelin trodsede regnvejret, da hun fredag lagde vejen forbi Roskilde Fjord, hvor Nationalpark Skjoldungernes Land vil genetablere to stenrev.

Roskilde Fjord udgør cirka en tredjedel af Nationalpark Skjoldungernes Land. Her finder man en stor variation af liv – både over og under vandoverfladen.

For at styrke livet i Roskilde Fjord har nationalparken længe arbejdet på at genetablere stenrev i fjorden. Stenrev er en meget vigtig naturtype, der har et særligt rigt og varieret plante- og dyreliv – men stenrevene er forsvundet fra fjorden, da mange sten blev fisket op i 1800- og 1900-tallet og brugt til forskelligt byggeri.

Nu er to nye stenrev på vej til Roskilde Fjord. Finansieringen af de to stenrev kom på plads med en politisk aftale i juni, og fredag blev det fejret, da Miljøminister Lea Wermelin besøgte fjorden for at kaste den første sten – i silende regn.

Stenrev for alle

Med på turen var også borgmester i Lejre Kommune Carsten Rasmussen, borgmester i Roskilde Kommune Tomas Breddam, miljøordfører Mette Gjerskov (S), samt repræsentanter fra nationalparken.

Iført regntøj og redningsveste stævnede selskabet ud fra Veddelev Havn i to både. Første stop var syd for Veddelev, hvor nationalparken etablerer et formidlingsrev. Det betyder, at stenrevet anlægges på lavt vand i et område med mange besøgende og på en måde, der gør det spændende for de besøgende at svømme ud med snorkel og iagttage livet på revet.

Fra Veddelev fortsatte bådene mod Nørrerev ud for Gershøj. Nørrerev er en højderyg, som skærer gennem fjorden, og som blev dannet under istiden. Netop her er der med stor sandsynlighed blevet fisket rigtig mange sten op.

- Vi skal have mere og vildere natur, også under havoverfladen. Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Derfor er jeg virkelig glad for, at vi inden sommeren fik lavet en aftale med konkrete naturinitiativer, der blandt andet sikrer penge til flere stenrev. Det hjælper naturen både under og over vandet i Roskilde Fjord til glæde for bl.a. fiskeyngel og søanemoner. Samtidig bliver der et formidlingsrev, hvor familier kan komme ud og se nærmere på tangskove og lære om livet på et stenrev, siger miljøminister Lea Wermelin

Dato: 28. September 2020

Senest opdateret:

28. September 2020