You are here

Stop for køb af parcelhuse til flygtninge

Af Lise Hammershøj, Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet
Selvom der vil være behov for at udvide antallet af midlertidige boliger til flygtninge det kommende år, stopper kommunen nu køb af parcelhuse. I stedet lejer kommunen sig ind i den del af Sankt Hans, der tidligere rummede asylcenter Roskilde.

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune vedtog tirsdag aften at arbejde videre med leje af Kurhus på Sankt Hans til midlertidig boligplacering af flygtninge. Samtidig får Forsvaret at vide, at kommunen ikke i øjeblikket er interesseret i at leje Skalstrup Flyvestation. Beslutningerne betyder samtidig, at indkøb af parcelhuse sættes i bero indtil videre:

- Med lukningen af Asylcenter Roskilde får vi en god mulighed for at leje os ind i Sankt Hans-området og dermed undgå at købe flere parcelhuse. Samtidig er antallet af flygtninge nedjusteret, så vi i år kun skal modtage 149 i år i stedet for de forventede 314. Det er stadig mange nye borgere, men det betyder selvfølgelig rigtig meget, at antallet er mere end halveret, siger en tilfreds udvalgsformand, Bent Jørgensen.

Selvom der er flyttet færre flygtninge end forventet til kommunen, er presset på kapaciteten i indkvarteringsstederne stadig massivt. Lige nu er ca. 260 voksne og børn midlertidigt indkvarteret i forskellige bygninger spredt over hele kommunen. Kurhuset i Sankt Hans-området vil rumme i alt 155 pladser. Dog lejer kommunen kun 50 pladser ad gangen for at undgå at stå med pladser i overskud.

FAKTA – antal flygtninge:

2016:
Antallet af flygtninge, som Roskilde Kommune skal modtage, er nedjusteret fra 314 til 149 personer.

2017:
Antallet af flygtninge til Roskilde Kommune er nedjusteret fra 295 til 177 flygtninge.

Det samlede antal er dog højere, idet omkring hver tredje flygtning får familiesammenføring typisk med ægtefælle og et eller flere børn.

FAKTA – antal boliger:

Roskilde Kommune har pt. indkøbt syv parcelhuse/villaer, der rummer 40 voksenpladser + børn. Følgende nye indkvarteringssteder er undervejs:

  • Herringløse (18 pladser klar i november)
  • Snekkevej (8 pladser klar i november)
  • Sct. Pederstræde (25 pladser klar i december)
  • Vor Frue (25 pladser klar i januar)
  • Kurhuset i Sankt Hans (50 pladser i januar, 50 pladser i maj, 55 pladser i september)
Dato: 03. November 2016

Senest opdateret:

11. Marts 2019