You are here

Turismesamarbejde intensiveres i fjordlandet

Af Line Rieck
Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner arbejder på at styrke det tværgående turistsamarbejde i fjordlandet ved at sætte gang i en proces, der skal føre til en ny fælles destinationsorganisation.

Turister bekymrer sig ikke om kommunegrænser, derfor er Frederikssund, Roskilde og Lejre kommuner blevet enige om, at der er behov for at udvide samarbejdet med en fælles Destination Management Organisations (DMO) – eller på dansk destina­tionsorganisation. Alle tre kommuner opsiger dermed deres nuværende samarbejde med de lokale turistorganisationer. Hensigten er, at den nye fælles destinationsorganisation bliver en realitet fra 1. januar 2021. 

- Med en ny organisation kan vi få mere muskelkraft, så vi kan brande området endnu mere og måske også tiltrække nye typer af turisme. Det kunne være flere turister, der kommer for at udforske den fantastisk natur i fjordlandet både på cykel og til fods. Det er til gavn for alle tre kommuner, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S)

Men der er også andre fordele ved at samle indsatsen. Områderne på tværs af kommunerne har flere fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter, markeds- og målgrupper og oplevelsesprofiler.

- Med vores fjordlandssamarbejde kan vi tilbyde en helt enestående kombination af tilbud til turister – et tilbud der adskiller fjordlandet fra alle andre destinationer i Danmark, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V).

Formålet med den nye destinationsorganisation er at få skabt en turismeorganisation, som kan udnytte turismepotentialerne i de tre kommuners geografi blandt andet ved at koble sig mere på Københavns turismevækst.  

- Vi vil stå stærkere, når vi går sammen om at være en fælles fjordlanddestination, med en fælles retning for turisme og et fælles samarbejde med Visitorganisationen, fastslår borgmester i Lejre Kommune, Carsten Rasmussen (S).

Arbejdet igangsættes nu og forventes forelagt de tre kommunalbestyrelser til endelig godkendelse i foråret.

Dato: 13. November 2019

Senest opdateret:

13. November 2019