You are here

Tvivl om det faglige grundlag for affaldsplan
Af Presse- og kommunikationschef Rikke Houkjær, Roskilde Kommune
KL offentliggjorde torsdag listen over hvilke forbrændingsanlæg, der bør lukke. Formålet er bedre klima og miljø - og at langt mere affald skal genanvendes. I Roskilde stiller man sig undrende overfor, hvorfor ARGO, som er et af landets nyeste og mest bæredygtige anlæg, optræder på lukkelisten.

"Jeg er helt enig i målsætningen om, at vi skal arbejde for mere genanvendelse af affaldet, og derfor har brug for færre affaldsanlæg. Men hvis vi skal se på, hvad der gavner klima og miljø, har jeg svært ved at forstå, hvorfor et af landets mest bæredygtige anlæg er på listen. Det virker ikke så gennemtænkt", lyder det fra borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam.

ARGO aftager affald fra 420.000 personer på Sjælland og leverer fjernvarme til mere end 100.000 husstande i Storkøbenhavn. Og netop fjernvarmen er en af grundene til borgmesterens skepsis over for KL's konklusioner.

"KL har alene set på affaldshåndteringen og tager ikke højde for, at der er rigtig mange husstande, som får deres varme fra ARGO. Man overser også, at der er investeret rigtig mange penge i et nyt anlæg. Jeg tror at KL's forslag bliver en dyr og dårlig løsning for Danmark - og derfor har jeg bedt min forvaltning om at undersøge det tekniske grundlag bag anbefalingen, ligesom vi vil komme med alternative løsningsforslag", siger Tomas Breddam.

Roskildes borgmester drøfter sagen med de øvrige kommuner bag ARGO hurtigst muligt.

  • ARGO er Danmarks 3. største affaldsselskab og har en af de allernyeste ovnlinjer i landet (Energitårnet), som repræsenterer store forbrugerfinansierede værdier.
  • ARGO har den næstlaveste behandlingstakst for affald på Sjælland.
  • ARGO har den laveste fjernvarmepris i Storkøbenhavn.

KL's rapport kan findes her.

Dato: 18. December 2020

Senest opdateret:

18. December 2020