You are here

Viby har vokseværk

Af Carina Deschler, Kommunikation
Ny bydel med 950 boliger, Forskønnelse af Viby Torv og Almennyttigt boligbyggeri i bymidten på vej i Viby.

I forlængelse af den helhedsplan der er lavet for udviklingen i Viby bymidte, har Økonomiudvalget nu besluttet en realiseringsstrategi, som rummer forskønnelse af Viby Torv samt et ældrevenligt boligbyggeri. Samtidig sættes gang i salg af storparceller i Vibys nye bydel Skousbo.

Viby vokser – men det gør den ikke af sig selv. Byen vokser fordi vi står sammen om at udvikle stationsbyen med det unikke fællesskab. Viby er stedet med landidyl 38 minutter fra Københavns Hovedbanegård. Men Viby er også stedet med et blomstrende kulturliv – hvor der er plads til gamle og unge. De nye boliger i Skousbo giver flere naboer og unger til i den lokale folkeskole – og ældreboligerne på torvet giver en god ramme fra livets efterår, siger borgmester Joy Mogensen.

Forskønnelse af Viby Torv

Der er afsat 2 mio. kr. til forskønnelse af Viby Torv med blandt andet beplantning, som på lidt længere sigt kommer til at hænge sammen med den renovering, der forventes på stationspladsen senere på foråret. Viby Torv kan dog se hurtige resultater, da anlægsarbejdet allerede er påbegyndt.

Almennyttigt boligbyggeri i bymidten

Realiseringen af et almennyttigt boligbyggeri i Viby bymidte har lidt længere udsigt. Her starter arbejdet med at lave en ny lokalplan for området. Samtidig inddrages relevante parter til at se nærmere på mulighederne for området. Lokalplanen forventes færdigbehandlet i 2018.

Skousbo – en ny bydel med 950 boliger

Nu starter salget af grunde i Skousbo. I første etape er der tale om tre storparceller, som til sammen kommer til at rumme 87 boliger – en blanding af etageboliger og tæt-lav bebyggelse i hjørnet af Skousbogrunden tættest på stationspladsen. Læs mere om grundsalget her.

Byrådet har besluttet, at Boligselskabet Sjælland skal bygge 100 almene boliger i Skousbo, hvoraf 35 boliger vil blive opført i første etape. Disse forventes at stå indflytningsklar i foråret 2019. Interesserede kan allerede nu skrive sig op.

Fuldt udbygget kommer Skousbo til at rumme ca. 950 boliger i et varieret boligområde med et bredt spænd af boformer, bebyggelsestyper, fællesfaciliteter, arkitektur og landskaber. Over de kommende år vil Skousbo tage form som et grønt byområde, hvor landskabet fletter sig ind imellem bebyggelserne og hvor regnvandshåndtering kommer til at indgå som et rekreativt element i bebyggelsen og landskabet.

Følg udviklingen på www.skousbo.dk  – her kan interesserede også tilmelde sig nyhedsbreve for udviklingen i Skousbo eller finde link til Boligselskabet Sjællands interesseliste.

Dato: 24. Februar 2017

Senest opdateret:

26. Februar 2018

Tilføj kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive vist på siden.
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at forhindre spam.