You are here

Parkering

I Roskilde har du et utal af muligheder for at parkere.

Inden for den indre ringvej i Roskilde er der ca. 2.300 offentlige P-pladser, og der er næsten lige så mange private P-pladser, som er mere eller mindre offentligt tilgængelige.

Hovedparten af de offentligt tilgængelige pladser er fordelt på en række større parkeringsanlæg, som ligger rundt om Skomagergade og Algade, og der er også en del P-pladser til at parkere ved kantstenen.

I Roskildes bymidte er der en parkeringszone. I Jyllinge og Viby er der centrale parkeringspladser ved indkøbscentrene.

Parkeringshuset på Sortebrødre Plads

Parkeringshuset på Sortebrødre Plads åbnede i 2018.
Det er gratis at benytte p-huset. Der er 3 timers parkering på de øverste dæk og langtidsparkering på de nederste dæk. P-huset rummer 500 parkeringspladser, heraf 5 handicapparkeringspladser og 5 pladser til elbiler. Derudover er der 10 motorcykelpladser.

Spørgsmål og svar

 • Hvor kan jeg parkere min bil i Roskilde?

  Se kort over parkeringspladser i Roskilde

  Gratis parkering i 2 timer

  Inden for bymidtens parkeringszone (se kort) kan du parkere i 2 timer mellem kl. 7-19 på hverdage og kl. 7-15 på lørdage. I den øvrige tid er der fri parkering, medmindre der er andre forhold, der gør sig gældende.

  Gratis parkering i 3 timer

  • Bønnelyckes Plads med 120 pladser
  • Maglekilde Plads med 90 pladser
  • Sortebrødre Plads med 200 pladser
  • Sortebrødre Plads Parkeringshus med 500 pladser
  • 3 timer mellem kl. 7-19 på hverdage og kl. 7-15 på lørdage
  • Den øvrige tid er der fri parkering

  Parkering hele dagen

  Langs den indre ringgade "O1" og lige udenfor er der en række parkeringspladser, hvor man kan parkere hele dagen

  • Ny Østergade: 60 pladser
  • Rådmandshaven: 140 pladser
  • Ved Kildegården: 100 pladser
  • Sortebrødre Plads Parkeringshus dæk -1 til -4: 200 pladser
  • Gustav Wieds Plads - Byvolden/Hedegade: 100 pladser
  • Kong Magnus Vej: 50 pladser
  • Vindeboder ved Havnen: 220 pladser

  I Jyllinge og Viby er der centrale P-pladser ved indkøbscentrene.

 • Hvilke særlige parkeringsregler gælder i Roskilde Kommune?

  Roskilde Kommune har særlige regler for parkering, ud over de regler, der er beskrevet i Færdselsloven.

  De særlige regler gælder parkering på fortov, parkering med lastbil og parkering af påhængskøretøjer.

  I medfør af færdselsloven § 92 stk. 1 pkt. 1, bestemmes der herved med samtykke fra Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi, supplerende bestemmelser om standsning og parkering på gade, vej, plads herunder parkeringsplads og lignende, hvad enten den er privat eller offentlig, der er åben for almindelig færdsel i Roskilde Kommune inden for de med byzonetavler (E 55 – Tættere bebygget område) afgrænsede områder:

                                                       §1
  Biler med tilladt totalvægt over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende), påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må ikke parkeres i tidsrummet kl. 19:00 – 07:00, medmindre en sådan parkering er tilladt på særligt afmærkede vejstrækninger eller pladser. Uden for de nævnte steder må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer.

                                                        §2
  Overtrædelse af denne bekendtgørelse kan i medfør af færdselsloven § 121 pålægges afgift.

                                                        §3
  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

  Roskilde Byråds Teknik- og Miljøudvalg, den 22. august 2013.

  Må jeg parkere med 2 hjul på fortovet?

  Inden for tættere bebygget område – inden for byzone skilt - må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på: cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg og lignende.

  Som udgangspunkt må man ikke parkere med 2 hjul på fortovet i Danmark. Men i Roskilde Kommune har vi besluttet, at det er tilladt – forudsat, at det ikke er farligt eller til ulempe for dem, der går på fortovet. Husk at efterlade plads til fodgængere med rollatorer, barnevogne eller lignende.

  Bekendtgørelsen for Roskilde Kommune lyder helt præcist:

  ”Inden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. , standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højest 2 hjul, hvis det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet”.

  Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af færdselslovens § 92 stk. 1 jf. færdselslovens § 28 med samtykke fra Midt- Vestsjællands politi.

  Hvor må campingvogne og mindre påhængskøretøjer parkere?

  Roskilde Kommune har ikke indrettet pladser til henstilling af campingvogne og mindre påhængskøretøjer.

  Det er tilladt at parkere i 24 timer. Det er op til den enkelte ejer at finde lovlig plads til opbevaring i længere tid.

 • Hvor må lastbiler parkere?

  Kommunen og politiet har indført parkeringsbegrænsninger for lastbiler og tunge køretøjer i den centrale del af Roskilde. Begrænsningerne gælder biler, campingvogne og traktorer med en totalvægt over 3500 kg. 

  Begrænsningerne gælder fra kl. 19.00 til kl. 7.00 alle ugens dage. I dette tidsrum må omtalte køretøjer kun parkere i særligt afmærkede områder. I dagtimerne må de parkere på lige fod med andre køretøjer, så længe færdselsloven overholdes.

  Se her, hvor du kan parkere med tunge køretøjer

  Er du i tvivl, så kontakt kommunens afdeling Veje og Grønne områder på mail veje@roskilde.dk eller Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48.

 • Hvor må motorcykler parkere?

  Der er ingen særlige regler gældende for Roskilde om motorcykelparkering.

  Motorcykler må som udgangspunkt parkere, hvor bilerne parkerer, medmindre der skiltes med andet. Hvis der fx på indkørsel til en parkeringsplads under p-skiltet er enten symbol for personbil eller teksten "personbil", må man ikke parkere en motorcykel i p-båsene. På samme måde må biler ikke parkere i p-båse markeret til motorcykelparkering.

  Man må ikke parkere med hele motorcyklen på fortovet. Du kan læse nærmere herom i færdselslovens § 28 og 52.

  Er du i tvivl så kontakt Veje og Grønne områder på mail veje@roskilde.dk eller Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48.

 • Hvor kan jeg parkere min cykel ved stationerne?

  I Roskilde Kommune er der aflåst cykelparkering på disse stationer:

  • Roskilde Station
  • Trekroner Station
  • Viby Station

  For at bruge den aflåste cykelparkering, skal du købe et nøglekort på DSB's hjemmeside. Et nøglekort til aflåst cykelparkering koster 225 kr. og kan bruges på alle DSB-stationer i hele Danmark, hvor der er aflåst cykelparkering. Er du tilmeldt DSB Plus, kan du bestille kortet gratis. Kortet kan kun bestilles på DBS's hjemmeside og kan ikke længere købes på stationerne.

  Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser, og at de kun er beregnede til almindelige cykler.

  Bestil dit nøglekort til aflåst cykelparkering på DSB.dk

 • Hvor kan jeg finde ladestandere til min elbil?

  På nedenstående kort kan du hurtigt få et overblik, hvor i Roskilde Kommune (og også udenfor) du kan oplade din el-bil.

  På kortet er alle offentligt tilgængelige ladestandere registreret. 6 af dem findes i Roskilde.

  På kortet kan du også se hvilke operatører, der er ansvarlig for ladestanderne. Disse er også ansvarlige for løbende at opdatere kortet, så det hele tiden fremstår med så aktuelle oplysninger som muligt.

   
 • Hvordan får jeg et parkeringskort for handicappede?

  Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan få et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet er personligt og udstedes til både børn og voksne med handicap.

  For at få et parkeringskort for handicappede, skal du udfylde et ansøgningsskema som du finder på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. I de fleste tilfælde skal din læge også være med til at udfylde det. Ansøgningsskemaet skal sendes med et foto til Danske Handicaporganisationer, som herefter afgør, om du kan få et parkeringskort.

  Hent ansøgningsskema om parkeringskort for handicappede på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

 • Hvor kan jeg finde invalideparkering?

  For at bruge invalideparkeringspladser i Roskilde, skal du have et parkeringskort for handicappede. Se forrige spørgsmål.

  Se kort over invalideparkeringspladser i Roskilde

  Offentlig invalideparkering

  • Borchsgade / Allehelgensgade: 1 plads
  • Bønnelyckes Plads: 4 pladser
  • Sankt Ols Stræde: 3 pladser
  • Schmeltz Plads: 5 pladser
  • Sortebrødre Plads: 4 pladser
  • Sortebrødre Plads parkeringshus: 5 pladser
  • Stationen: 2 pladser
  • Stændertorvet: 2 pladser
  • Rådhusgården: 1 plads
  • Kildegården: 10 pladser
  • Ved Hallen: 3 pladser
  • Rådmandshaven: 4 pladser
  • Havnen: 6 pladser
  • Rådhusbuen 3: 3 pladser
  • Rådhuset, Rådhusbuen 1: 6 pladser
  • Roskilde Sygehus: 15 pladser

  Invalideparkering, som er offentligt tilgængelig

  • Læderstræde, (Bag Algade 4): 1 plads
  • Jernbanegade, (Føtex): 2 pladser
  • Ny Østergade, (DSB): 2 pladser
  • Københavnsvej, (RO's Torv): 7 pladser
  • Domkirkepladsen: 1 plads

  Invalideparkering ved kantsten

  • Algade (Ud for nr. 33): 1 plads
  • Algade (Ud for nr. 43): 1 plads
  • Algade (Ud for nr. 8): 1 plads
  • Hestetorvet (For enden af Store Gråbrødrestræde): 1 plads
  • Munkebro: 1 plads
  • Store Gråbrødrestræde (Overfor nr. 6): 1 plads
  • Store Gråbrødrestræde (Vest for nr. 13): 1 plads
  • Store Højbrøndstræde (Ved indkørsel fra Støden): 2 pladser
  • Toldbodgade (Ud for nr. 2): 1 plads
  • Ved Klostermuren (Biblioteket): 3 pladser
  • Sankt Peders Stræde (Overfor nr. 7): 1 plads
  • Gullandsstræde (Ud for nr. 12): 2 pladser
  • Bredgade (Ud for nr. 23): 1 plads
  • Grønnegade ( Ud for nr. 16): 1 plads
  • Frue Kirke Stræde (Ud for nr. 3): 1 plads
 • Parkering med autocamper

  Autocampere sidestilles med biler i færdselsloven, så man må parkere efter kommunens generelle regler. Det er derfor også tilladt at overnatte, hvis en almindelig bil må holde på stedet natten over.

  Ved Roskilde Havn er der en p-plads. hvor vi i sommerperioden specielt henviser autocampere til at holde.

 • Hvad sker der, hvis jeg får en parkeringsbøde?

  Overtræder du de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Opkrævningen bliver sendt til den, der er registreret som ejer af bilen.

  Det koster minimum 510 kr. at parkere ulovligt, alt efter forseelse. Pensionister og studerende kan ikke få rabat.

  Parkeringsafgiften skal betales senest ti dage efter, at du har modtaget den. Ellers vil sagen komme for fogedretten, og det koster yderligere.

  Ønsker du at få udsat betalingen, eller har du ikke mulighed for at betale beløbet på en gang, skal du kontakte Opkrævningen på mail opkraev@roskilde.dk.
  Afgiften kan deles i to eller tre rater afhængig af dine økonomiske forhold.

  Hvis du mener, at parkeringsafgiften er forkert, kan du sende en klage til Borgerservice på Parkering@roskilde.dk.

 • Hvad er formålet med at udskrive parkeringsbøder?

  Formålet med reglerne i færdselsloven er især at undgå ulykker. Børn og andre svage trafikanter må ikke blive overset, fordi en parkeret bil spærrer for udsynet, derfor udskriver kommunen på-afgifter, hvis bilisten ikke er ved bilen.

  Når bilen parkeres på fortovet, kan barnevogne og rollatorer være tvunget til at gå ud på kørebanen for at komme forbi, og det kan skabe en farlig situation.

  Formålet med tidsbegrænsede P-zoner i bymidten og på havnen er at sikre parkeringspladser til byens handlende og turister.

  30 minutters parkering er indført for at sikre udskiftning foran f.eks. børneinstitutioner, forretninger og lignende.

  Standsningsforbud skal få trafikken til at glide og sikre oversigtsforhold, så vi undgår trafikpropper og ulykker. Standsningsforbud i busstoppesteder og busbaner har samme formål.

  Parkeringsreglerne er også med til at skabe orden og æstetik i gadebilledet.

  Roskilde Kommune tjener ikke ret meget på en p-afgift: Det koster minimum 510 kr. at parkere ulovligt, alt efter forseelse. Staten får de første 255 kr. af hver afgift. De resterende 255 kr. skal så dække P-vagternes løn, løn til at behandle klagesager, uniformer, parkeringsudstyr, kontorhold, husleje, varme, strøm, telefoner og meget andet. Kommunens overskud på parkeringskontrol er altså ikke stort.

  Kommunens egne P-vagter er fastlønnede og modtager ikke provision. Vi laver ikke statistik over, hvilke medarbejdere, der udskriver flest parkeringsafgifter, og der er ikke prestige ved at udstede mange afgifter.

 • Hvad laver p-vagterne ellers?

  P-vagterne er kommunens øjne, ører og hænder på veje og grønne områder.

  • De rykker ud til borgernes anmeldelser om ulovlige parkeringer og efterladte biler.
  • De holder øje med, at alt går rigtigt for sig. Opdager de noget mistænkeligt tager de kontakt til politiet.
  • De anmelder ulovlige forhold til politiet.
  • Alle P-vagter har været på kursus i førstehjælp, så de kan hjælpe ved uheld.
  • De minder forældre om færdselsloven ved skolerne.
  • De er til stede ved store events og hjælper med trafikafviklingen.
  • De samarbejder med vejmyndigheden om skilte og afmærkning.
  • De registrerer og anmelder fejl og mangler ved skiltning, vejafmærkning, byudstyr mv.
  • De assisterer Torvemesteren ved torvedage
 • P-vagternes 10 bud

  1. Optræd altid som en god ambassadør for Roskilde Kommune.
  2. Der er lighed for loven. Derfor skal ens tilfælde behandles ens.
  3. Grundlaget for udstedelse af en P-afgift skal være i orden. Undersøg skiltning, afmærkning og køretøj. Overvej om der kan pålægges en afgift - overvej dernæst, om du selv ville finde det ok at få denne afgift.
  4. Dokumentation for P-afgiften skal være i orden. Alle væsentlige oplysninger skal fremgå af afgiften, og der tages fotos.
  5. Placering af afgiften skal være i orden. Afgiften skubbes op under viskeren.
  6. Hvis føreren eller en passager sidder i vognen eller ankommer, før afgiften er pålagt, oplyses den pågældende om overtrædelsen og opfordres til at fjerne køretøjet. Afgiften pålægges normalt ikke, hvis køretøjet umiddelbart fjernes.
  7. Hvis føreren eller en passager ankommer lige efter afgiften er pålagt, annulleres den ikke. Borgeren forklares proceduren for indsigelse, hvis afgiften ikke accepteres
  8. Vær opsøgende over for borgere, der er til stede ved et køretøj, som er hensat i strid med reglerne. Vær professionel og hjælpsom, og vejled.
  9. Vær høflig og venlig, brug altid et pænt sprog, lyt til borgeren, lad borgeren tale (ud) og undgå en diskussion. Vær kortfattet og bestemt (men stadig høflig), hvis situationen optrappes.
  10. Afbryd (stadig høfligt) kontakten med borgeren, hvis situationen er ved at komme ud af kontrol, eller hvis du bliver overfuset eller nedgjort. Henvis eventuelt borgeren til at kontakte Veje og Grønne Områder.
 • Nyt parkeringssystem på vej i bymidten

  En ny parkeringsordning skal sikre, at de centrale p-pladser tæt på gågaden i Roskilde anvendes til borgere, der skal handle, bruge kulturtilbud eller vil på café og restaurant. Det nye er, at bilisterne skal registrere deres parkering.

  Ordningen træder i kraft omkring 1. marts 2021.

  Systemet gør det stadig gratis at parkere i op til to timer på alle kommunale p-pladser i Roskilde.

  Det nye er - som de fleste kender det fra Ros Torv - at der bliver mulighed for at købe flere timer til.

  Ordningen skal administreres ved, at der opstilles automater, hvor man taster nummerpladen ind - eller bruger en app - ved parkeringens start. Det er samtidig muligt at købe ekstra tid.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

18.11.2020