You are here

Dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født. Du ansøger for hele 0-6 års perioden på samme skema.

Du kan vælge mellem:

 • Dagpleje og vuggestue for 0-3 årige
 • Børnehaver for 3-6 årige
 • Børnehuse med børn fra 0 år op til skolealderen.

Du kan skrive dit barn op til en plads i de daginstitutioner, du ønsker. Du kan også skrive dit barn op til plads i et bestemt dagplejehjem.

Fra den 1. januar 2019 er reglerne for opskrivning til en plads i dagtilbud ændret. Nu er det den dato, hvor du skriver dit barn op, der afgør dit barns placering på ventelisten til en plads. Læs de nye regler for opskrivning til en plads i dagtilbud.

Hvilke tilbud er der?

Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune

Du kan læse dagtilbudslovens bekendtgørelser, hvis du vil vide mere om regler og love for dagtilbud.

Rammer for dagtilbud  i Roskilde Kommune beskriver de overordnede rammer, der gælder for dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Her kan du finde informationer om dagtilbuddene i kommunen samlet i et dokument.

Kortvisning

På kortet nedenfor kan du søge på din adresse og dermed se, hvilke dagtilbud der er tæt på dig. Du kan også søge på navn. Bemærk, at det kun er kommunale og selvejende institutioner samt kommunale dagplejere, som kommunen anviser til. Private institutioner og andre pasningstilbud, som kommunen ikke anviser til, er derfor ikke med i oversigten.

 

Spørgsmål og svar

 • Hvilke former for dagtilbud findes der?

  Dagpleje

  Dagpleje er et tilbud til børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver dit barn passet sammen med få andre børn af en dagplejer i dagplejerens eget hjem.

  I Roskilde Kommune er alle dagplejere med i en legestuegruppe, hvor dagplejeren og dit barn mødes én gang om ugen med andre børn og dagplejere. Når dit barn ikke kan være hos sin faste dagplejer, bliver det så vidt mulig passet hos en anden dagplejer, der også kender barnet.

  Læs mere på Dagplejens hjemmeside.

  Vuggestuer, børnehaver og børnehuse

  I vuggestuer, børnehaver og i børnehuse passes dit barn af uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Du læser om de enkelte dagtilbud på dagtilbuddenes egne hjemmesider.

  Se listen over vuggestuerne med links til hjemmesider

  Se listen over børnehaver med links til hjemmesider

  Se listen over børnehuse med links til deres hjemmesider

  I to af Roskildes kommunale dagtilbud for 0-6 års børn er der oprettet en basisgruppe til børn med generelle udviklingsvanskeligheder. Basisgruppen er en selvstændig børnegruppe for handicappede børn i et almindeligt 0-6 års dagtilbud.

  Læs en beskrivelse af basisgrupper i Børnehuset Reden og Børnehuset Wiemosen

  Specialbørnehaven Bjerget modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.

  Privat pasning

  I Roskilde Kommune kan du få tilskud til private ordninger, hvor du enten selv eller andre passer barnet privat. Dit barn skal dog altid være skrevet på venteliste hos Pladsanvisningen, for at du kan få tilskud.

  Læs mere information om: forældredagpleje, tilskud til at passe egne børn og mulighed for tilskud til privat pasning.

 • Hvordan skriver jeg mit barn op?

  Du skal bruge vores online selvbetjeningsløsning. Løsningen kræver NemID, og med den er sikkerheden høj, og al information er beskyttet.

  I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

  • Skrive dit barn op
  • Se dit barns nummer på venteliste
  • Acceptere/afslå et pladstilbud
  • Se fakta om institutionerne
  • Redigere i dit barns stamkort
  • Udmelde dit barn
  • Søge om friplads
 • Er mit barn sikret en plads?

  Roskilde Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at du kan få passet dit barn, når det er 26 uger, hvis du har sendt din ansøgning senest otte uger efter, at barnet er født.

  I andre situationer kan du få dit barn passet senest tre måneder efter, at du har søgt om en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

 • Hvad er opskrivningsreglerne?

  Dit barn får anciennitet på ventelisten til en plads i dagtilbud fra den dato, du skriver dit barn op. Hvis du skriver dit barn op til en plads senest otte uger efter barnets fødsel, får dit barn anciennitet fra fødselsdatoen. Hvis du skriver op senere end otte uger efter dit barns fødsel, får dit barn anciennitet på ventelisten til en plads i dagtilbud fra opskrivningsdatoen.

  Er dit barn optaget i dagpleje eller vuggestue i en ikke-integreret institution, får dit barn anciennitet på ventelisten til en børnehaveplads fra den dato, barnet er skrevet op til pladsen i dagplejen eller vuggestuen.

 • Hvordan fungerer ventelisten?

  • Du kan angive 3 ønsker for dit barn til en plads i et alderssvarende dagtilbud.
  • Du kan også ønske plads i et konkret dagplejehjem.
  • Hvis du ændrer dit ønske, får dit barn anciennitet på ventelisten til de nye ønsker fra den dato, hvor du har skrevet dit barn op til de nye ønsker.
  • Hvis du får tilbudt en plads i eget pasningsdistrikt og accepterer eller afslår tilbuddet, kan dit barn blive stående på venteliste til 1 alderssvarende tilbud.
  • Hvis du får tilbudt en plads uden for eget pasningsdistrikt og accepterer eller afslår tilbuddet, kan dit barn blive stående på venteliste til 3 alderssvarende tilbud.
 • Hvad sker der, hvis vi flytter?

  Hvis du flytter inden for Roskilde Kommunes grænser, og derfor ønsker en anden plads i et dagtilbud til dit barn, kan du få overført dit barns anciennitet til de nye ønsker. Du skal blot kunne dokumentere flytningen til Roskilde Kommune.

  Hvis du flytter til Roskilde Kommune fra en anden kommune, kan du få overført dokumenteret anciennitet for dit barn fra din fraflytningskommune til venteliste til en plads i dagtilbud i Roskilde Kommune.

 • Hvad koster det?

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Du skal betale forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Du opkræves betaling for et nyindmeldt barn over Betalingsservice, hvis du i forvejen betaler for søskende gennem BS. Betaler du i forvejen til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Hvis du indbetaler for sent, vil der blive beregnet renter. En eventuel rykkerskrivelse bliver pålagt et gebyr på 250 kr., som opkræves på efterfølgende betaling, sammen med skyldige renter.

  Manglende betaling modregnes op til 100 % i Børnefamilieydelsen.

 • Hvordan melder jeg mit barn ud, og hvad er opsigelsesvarslet?

  Hvis dit barn flytter mellem to institutioner i kommunen, sørger Pladsanvisningen for at melde dit barn ud af den gamle institution. Du skal selv melde dit barn ud, hvis I flytter til en anden kommune.

  Opsigelsesvarslet er én måned i alle Roskilde Kommunes institutioner.

  Du melder dit barn ud via selvbetjeningsløsningen med mindst én måneds varsel. Du kan melde dit barn ud til den 15. eller til den sidste dag i måneden. Sker det med kortere varsel, skal du betale institutionstakst svarende til opsigelsesperioden på én måned.

 • Kan jeg få mit barn passet i en anden kommune?

  Bor du i en anden kommune, har du ret til pasning i et af Roskilde Kommunes dagtilbud. Ønsker du dette, skal du kontakte pladsanvisningen på 46 31 30 00.

  Bor du i Roskilde Kommune, har du har ret til at få dit barn passet i en anden kommune. For at skrive dit barn op skal du kontakte den kommune, hvor du ønsker, dit barn skal passes.

  Når du får en plads til dit barn i en anden kommune, får du et tilskud med fra den kommune, du bor i. Tilskuddet svarer til den udgift, kommunen har til en tilsvarende plads inden for kommunens egne grænser. Er pladsen i den anden kommune dyrere, skal du selv betale forskellen i prisen.

 • Hvordan arbejder Roskilde Kommune med mit barns overgang fra dagtilbud til skole?

  Roskilde Kommune har fokus på, at dit barn skal have en vellykket overgang fra dagtilbud til skole.

  Derfor har Roskilde Kommune udarbejdet fælles læringsgrundlag for kommunens dagtilbud, skoler og fritidstilbud. De fælles læringsgrundlag skal sammen med øvrige rammer bidrage til at skabe en fælles retning og fælles sprog og dermed sikre, at din barn får en vellykket overgang.

  De fælles læringsgrundlag tager udgangspunkt i at:

  • Læring er erfaringsdannelse og meningsskabelse
  • Læring skaber personlig udvikling
  • Læring sker i sociale samspil

  Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om de fælles læringsgrundlag her..

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.12.2020