You are here

Dagtilbud

Du kan søge om dagpleje-, vuggestue- og børnehaveplads til dit barn, så snart barnet er født. Du ansøger for hele 0-6 års perioden på samme skema.

Du kan vælge mellem dagpleje og vuggestue for de 0-3 årige, børnehaver for de 3-6 årige eller børnehuse med børn fra 0 år op til skolealderen. Du kan skrive dit barn op til en plads i de daginstitutioner, du ønsker, og fra 1. januar 2019 kan du også skrive dit barn op til plads i et konkret dagplejehjem.

Fra den 1. januar 2019 ændres reglerne for opskrivning til en plads i dagtilbud. Herefter er det den dato, hvor du skriver dit barn op, der afgør dit barns placering på ventelisten til en plads. Læs mere om Nye regler for opskrivning til en plads i dagtilbud.

Hvilke tilbud er der?

Udover den kommunale dagpleje er der 50 kommunale og 8 selvejende dagtilbud i Roskilde Kommune. De er organiseret i 7 områder med 5-8 daginstitutioner i hvert område.

I Roskilde Kommune er der også 9 private dagtilbud samt mulighed for forældredagpleje, tilskud til at passe egne børn og mulighed for tilskud til privat pasning.

Midlertidig ændring af indskrivning i Børnehuset Hjortkær

For at sikre en god sammensætning af vuggestuebørn og børnehavebørn har kommunen indført særlige visitationsregler til børnehuset Hjortkær, indtil der igen er skabt balance mellem fordelingen af store og små børn i institutionen.

Læs mere om den midlertidige ændring

Kortvisning

På kortet nedenfor kan du søge på din adresse, og dermed se hvilke daginstitutioner, der ligger tæt på dig. Du kan også søge på institutionens navn. Bemærk at det kun er kommunale og selvejende institutioner, som kommunen anviser til. Private institutioner og andre pasningstilbud, som kommunen ikke anviser til, er derfor ikke med på oversigten.

 

Spørgsmål og svar

 • Hvilke former for dagtilbud findes der?

  Dagpleje

  Dagpleje er et tilbud til børn i alderen 0-3 år. I dagplejen bliver barnet passet sammen med få andre børn af en dagplejer i dagplejerens eget hjem.

  I Roskilde Kommune er alle dagplejere med i en legestuegruppe, hvor dagplejeren og dit barn mødes én gang om ugen med andre børn og dagplejere. Når dit barn ikke kan være hos sin faste dagplejer, bliver det så vidt mulig passet hos en anden dagplejer, der også kender barnet.

  Læs mere om dagpleje på Dagplejens hjemmeside.

  Vuggestuer, børnehaver og børnehuse

  I vuggestuer, børnehaver og i børnehuse passes dit barn af uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Du læser om de enkelte dagtilbud på dagtilbuddenes egne hjemmesider.

  Se listen over vuggestuerne, hvor du finder links til deres hjemmesider

  Se listen over børnehaver med links til hjemmesider

  Se listen over børnehuse med links til deres hjemmesider

  I to af Roskildes kommunale dagtilbud for 0-6 års børn er der oprettet en basisgruppe til børn med generelle udviklingsvanskeligheder. Basisgruppen er en selvstændig børnegruppe for handicappede børn i et almindeligt 0-6 års dagtilbud.

  Læs en beskrivelse af basisgrupper i Børnehuset Reden og Børnehuset Wiemosen

  Specialbørnehaven Bjerget modtager børn med psykiske, fysiske eller multiple funktionsnedsættelser, samt børn med autisme eller lignende udviklingsforstyrrelser.

  Privat pasning

  I Roskilde Kommune kan du få tilskud til forskellige private ordninger, hvor du enten selv eller andre passer barnet privat. Dit barn skal dog altid være skrevet på venteliste hos Pladsanvisningen, for at du kan få tilskud.

  Læs mere information om forældredagpleje, tilskud til at passe egne børn og mulighed for tilskud til privat pasning.

 • Hvordan skriver jeg mit barn op?

  Du skal bruge vores online selvbetjeningsløsning. Løsningen kræver NemID, og med den er sikkerheden høj og al information er beskyttet.

  I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

  • Skrive dit barn op
  • Se dit barns nummer på venteliste
  • Acceptere/afslå et pladstilbud
  • Se fakta om institutionerne
  • Redigere i dit barns stamkort
  • Udmelde dit barn
  • Søge om friplads
 • Er mit barn sikret en plads, og hvad er reglerne for at få en plads?

  Roskilde Kommune har pasningsgaranti. Det betyder, at du kan få passet dit barn, når det er 26 uger, hvis du har sendt din ansøgning senest otte uger efter at barnet er født.

  I andre situationer kan du få dit barn passet senest tre måneder efter, du har søgt om en plads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

  Se regler gældende indtil 1. januar 2019.
  Se regler gældende fra og med 1. januar 2019.

 • Hvad koster det?

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Du skal betale forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Du opkræves betaling for et nyindmeldt barn over Betalingsservice, hvis du i forvejen betaler for søskende gennem BS. Betaler du i forvejen til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Hvis du indbetaler for sent, vil der blive beregnet renter. En eventuel rykkerskrivelse bliver pålagt et gebyr på 250 kr., som opkræves på efterfølgende betaling, sammen med skyldige renter.

  Manglende betaling modregnes op til 100 % i Børnefamilieydelsen.

 • Hvordan melder jeg mit barn ud, og hvad er opsigelsesvarslet?

  Hvis dit barn flytter mellem to institutioner i kommunen, sørger Pladsanvisningen for at melde dit barn ud af den gamle institution. Du skal selv melde dit barn ud, hvis I flytter til en anden kommune.

  Opsigelsesvarslet er én måned i alle Roskilde Kommunes institutioner.

  Du melder dit barn ud via selvbetjeningsløsningen med mindst én måneds varsel. Du kan melde dit barn ud til den 15. eller til den sidste dag i måneden. Sker det med kortere varsel, skal du betale institutionstakst svarende til opsigelsesperioden på én måned.

 • Kan jeg få mit barn passet i en anden kommune?

  Bor du i en anden kommune, har du ret til pasning i et af Roskilde Kommunes dagtilbud. Ønsker du dette, skal du kontakte pladsanvisningen på 46 31 30 00.

  Bor du i Roskilde Kommune, har du har ret til at få dit barn passet i en anden kommune. For at skrive dit barn op, skal du kontakte den kommune, hvor du ønsker dit barn skal passes.

  Når du får en plads til dit barn i en anden kommune, får du et tilskud med fra den kommune, du bor i. Tilskuddet svarer til den udgift, kommunen har til en tilsvarende plads inden for kommunens egne grænser. Er pladsen i den anden kommune dyrere, skal du selv betale forskellen i prisen.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Dagtilbud
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

06.12.2018